Kontrast
Wielkość czcionki

Dotacje dla działań zagranicznych

Jesienią 2017 roku zostanie uruchomiony nabór w programie dotacyjnym, którego operatorem został Instytut Adama Mickiewicza. Program, prowadzony w ramach Priorytetu 3, Schemat 3B, Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2021, będzie ogłaszany corocznie i realizowany w latach 2018-21. W sumie beneficjenci otrzymają 22,5 mln złotych na realizację zagranicznych projektów kulturalnych w kontekście międzynarodowym.

O dofinansowanie w ramach programu ubiegać się mogą następujące podmioty prawa polskiego:

* samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych do rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych  do rejestru organizatorów samorządowych)

* organizacje pozarządowe.

Wszystkie zadania w programie muszą być realizowane przez beneficjentów we współpracy z zagranicznymi partnerami.

Oczekiwanymi, kluczowymi efektami programu będą: stworzenie podstaw dla działań nie tylko inicjujących, lecz przede wszystkim podtrzymujących długofalową współpracę z zagranicznymi partnerami z krajów wskazanych w priorytetach geograficznych, powstanie trwałej sieci powiązań instytucjonalnych, artystycznych i społecznych, jak również ugruntowanie zainteresowania wymianą kulturalną z Polską.

Zadania dofinansowane w ramach programu, prezentujące i promujące kulturę polską poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej adresowane mają być do odbiorcy zagranicznego, zarówno do grup zajmujących się profesjonalnie kulturą, młodzieży oraz szerokiego grona odbiorców.

Bądź na bieżąco! Otrzymuj informacje o obchodach na swojego maila.

FreshMail.pl