1920 – ogólnopolski konkurs literacki w setną rocznicę Bitwy Warszawskiej