Kontrast
Wielkość czcionki

Ruszył nabór operatorów w „Koalicjach dla Niepodległej”

Biuro Programu Niepodległa zaprasza samorządowe instytucje kultury do udziału w konkursie na Operatorów regionalnych w ramach programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.

Do zadań Operatorów będzie należało m.in. inicjowanie i wspieranie współpracy mieszkańców, instytucji oraz grup nieformalnych, podejmowanej na poziomie lokalnym, a także prowadzenie działalności informacyjnej i szkoleniowej.

Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości jest okazją do celebrowania wydarzeń z przeszłości, ale również zachętą do budowania wspólnej przyszłości. Program dotacyjny „Koalicje dla Niepodległej” ma szanse stać się okazją do podejmowania nietypowych form współpracy, a w rezultacie – budowania poczucia wspólnoty i jedności.

W ramach I etapu programu „Koalicje dla Niepodległej” uzyskać można dofinansowanie do projektów pięcioletnich, na lata 2017-2021. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 280 000 zł, zaś maksymalna –  405 500 zł. Wnioskowana kwota nie może przekraczać 80% budżetu przedstawionego we wniosku.

W ramach I etapu konkursu można ubiegać się o dofinansowanie zadań skierowanych do animatorów, praktyków kultury, edukatorów, dydaktyków (kadry kultury) związanych z:

  • pracą członków Zespołu Oceniającego, którzy przeprowadzą oceny merytoryczne wniosków,
  • organizowaniem szkoleń dla wnioskodawców dotyczących przygotowania aplikacji, zawiązywania koalicji i prowadzenia koalicji,
  • organizowaniem szkoleń z zakresu: animacji kultury, promocji wydarzeń kulturalnych, współpracy z lokalnymi społecznościami, ewaluacji i rozliczania zadań,
  • pracą zespołu ekspertów, którzy będą pomagać beneficjentom programu „Koalicje dla Niepodległej” w realizacji, rozliczaniu i ewaluacji ich zadań,
  •  organizowaniem otwartych warsztatów/wykładów z zakresu edukacji historycznej, obywatelskiej lub patriotycznej.

Nabór do programu będzie trwał do 25 września br.

W listopadzie ogłoszony zostanie II etap programu, do którego będą mogły zgłaszać się samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe. Będą mogły ubiegać się o dofinansowanie projektu realizowane współpracy z wybranym partnerem. Zwycięzcy otrzymają dotacje na działania o charakterze kulturalnym, artystycznym i edukacyjnym, dotyczące podtrzymywania tradycji narodowej, budowania patriotyzmu lokalnego oraz pielęgnowania dziedzictwa kulturowego.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury składnia wniosku, a także dokładne warunki uczestnictwa w programie dostępne są na stronie internetowej https://niepodlegla.gov.pl/dotacje/koalicje-dla-niepodleglej/.

Powrót na górę strony

Bądź na bieżąco! Otrzymuj informacje o obchodach na swojego maila.

FreshMail.pl