Kontrast
Wielkość czcionki

Antologia Pieśni Patriotycznej "Śpiewajmy Polskę!"  

Muzyka polska od wieków zajmuje szczególne miejsce w sercach Polaków. Polskie Wydawnictwo Muzyczne przygotowało wybór 100 najważniejszych utworów w Antologii Pieśni Patriotycznej „Śpiewajmy Polskę!”. Teksty, akompaniamenty i ciekawostki historyczne czekają na stronie www.spiewajmypolske.pl.

Śpiewajmy Polskę!

Wybór stu tytułów zawartych w Antologii Pieśni Patriotycznej „Śpiewajmy Polskę!” oddaje historię narodu polskiego: walk o wolność, wiary w lepsze jutro, budowania wspólnoty i tradycji. Ujmuje najważniejsze dzieła o tematyce patriotycznej i walorach artystycznych, które przynależą do różnych porządków literackich i muzycznych, powstawały w różnych okresach historycznych oraz w różnych kręgach światopoglądowych. Z myślą o praktycznym wykorzystaniu utworów, pieśni zostały pogrupowane w tzw. kolekcje, np. „repertuar międzywojenny” czy „melodie tęsknoty za wolnością”.

„Śpiewajmy Polskę!” to kompleksowy projekt. Jego podstawą stał się wybór 100 pieśni i piosenek patriotycznych. Dla każdej z nich przeprowadzono rewizję tekstów, opracowano rys historyczny i biogramy autorów słów i muzyki, a także nowe, „odświeżone” opracowania akompaniamentów do głównych melodii, przygotowane z dbałością o dobór wygodnych tonacji. Kilkadziesiąt utworów zyskało opracowanie chóralne, pozwalając wykorzystać możliwości aparatu wielogłosowego w obszarze pieśni patriotycznej. W dwunastu wygodnych w użyciu zeszytach każdy zespół znajdzie coś dla siebie, niezależnie od składu – od chórów mieszanych po jednorodne męskie, żeńskie, a nawet dziecięce. Wszystkie pieśni uzupełniono też o chwyty gitarowe. Dopełnieniem antologii są udostępnione na stronie spiewajmypolske.pl nagrania akompaniamentów.

Śpiewnik dla każdego

Antologia Pieśni Patriotycznej „Śpiewajmy Polskę!” jest dla starszych i młodszych, grających i śpiewających, uczniów i nauczycieli, dla świetnie znających utwory i dla tych, którzy dopiero chcą się ich nauczyć. To śpiewnik dla każdego. Wystarczy odwiedzić stronę spiewajmypolske.pl, by zacząć poznawać jak wspólnie można wpiewać Polskę.

Na projekt Antologia Pieśni Patriotycznej „Śpiewajmy Polskę!” składają się:

  • śpiewnik z opracowaniem 100 tytułów w układzie na głos z akompaniamentem fortepianu i z chwytami gitarowymi;
  • strona spiewajmypolske.pl z nagranymi akompaniamentami fortepianowymi
  • 12 zeszytów z chóralnym opracowaniem wybranych tytułów: 6 zeszytów dla chóru mieszanego oraz 6 zeszytów dla chórów jednorodnych
  • znakomici opracowujący: Magdalena Kruszewska-Pulcyn, Gabriela Kurylewicz, Włodzimierz Korcz, Kuba Stankiewicz, Jacek Sykulski (opracowania chóralne), Sebastian Szymański (opracowania chóralne)

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022.