Kontrast
Wielkość czcionki

Do Hymnu! - IV edycja ogólnopolskiego konkursu

Jak śpiewać to tylko w grupie! Narodowe Centrum Kultury zaprasza do udziału w IV edycji konkursu „Do Hymnu”. Jest on skierowany do szkół podstawowych, a by wziąć udział wystarczy zebrać co najmniej połowę uczniów danej szkoły i wspólnie wykonać hymn państwowy oraz dwie wybrane pieśni hymniczne. Zgłoszenia są przyjmowane do 23 czerwca 2021 r. Czekają cenne nagrody!

„Do Hymnu” – IV edycja

Ogólnopolski konkurs „Do hymnu” jest organizowany już po raz czwarty. Jego cele to m.in uczczenie ogólnopolskich obchodów 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, doskonalenie umiejętności poprawnego śpiewania polskiego Hymnu Narodowego oraz rodzimych pieśni hymnicznych przez młodych Polaków, wzbudzenie zainteresowania historią polskiego Państwa i Narodu, której nośnikiem była m.in pieśń, edukowanie w zakresie szacunku dla symboli narodowych, wdrażanie do współpracy w grupie, kształtowanie poczucia wartości wspólnego działania, realizacji wspólnego celu i odpowiedzialności za jego osiągniecie i integrowanie środowiska szkolnej społeczności.

baner wydarzenia

By wziąć udział w konkursie „Do hymnu” co najmniej połowa uczniów danej szkoły musi zebrać się by wspólnie wykonać hymn państwowy oraz dwie wybrane pieśni hymniczne. W roku 2021, obok siedmiu pieśni hymnicznych („Bogurodzica”, „Gaude Mater Polonia, Roty”, „Marsz Polonia”, „Boże, coś Polskę”, „Święta miłości kochanej Ojczyzny”, „Żeby Polska była Polską”), do wyboru jest również pieśń „Marsz Pierwszej Brygady”. Materiały nutowe stanowią załącznik do Regulaminu konkursu „Do Hymnu”. Wykonanie musi odbyć się „na żywo” i „z pamięci”. Wyklucza się użycie nagłośnienia i playbacku. Konkurs jest dwuetapowy – pierwszy:  lokalne przesłuchania koncertowe, a drugi to przesłuchania jury centralnego.

Zgłoszenia „Do Hymnu” 2021

Aby wziąć udział w tegorocznej edycji konkursu Do Hymnu, wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie NCK. W konkursie może wziąć udział maksymalnie 300 szkół, a o przyjęciu zdecyduje kolejność i poprawność wypełnionych zgłoszeń. Zgłoszenia są przyjmowane do 23 czerwca 2021 r. Przesłuchania konkursowe odbędą się jesienią, od września do listopada 2021 r. Ogłoszenie wyników nastąpi do 30 listopada 2021 r. Regulamin konkursu, a także wymagane oświadczenia i zgody znajdują się na stronie NCK.

Nowym elementem IV edycji konkursu „Do Hymnu” są warsztaty edukacyjne dla 100 nauczycieli, którzy przygotowują prezentacje w zakwalifikowanych szkołach. Odbędą się one w Łodzi 11–12 września 2021 r. Udział w nich jest bezpłatny i nieobowiązkowy. Zgłoszenia można dokonać wraz ze zgłoszeniem szkoły do udziału w Konkursie. Do tej pory w trzech edycjach konkursu wzięło udział łącznie niemal  130 tysięcy uczniów z ok. 680 szkół.

Konkurs „Do Hymnu” sfinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022