Kontrast
Wielkość czcionki

Historia polskich samorządów z Niepodległą

Organizacje zrzeszające różne jednostki samorządu terytorialnego w II RP w dużym stopniu przyczyniały się do odbudowy państwowości polskiej. Dzięki współpracy Biura Programu „Niepodległa” z Związkiem Powiatów Polskich powstała publikacja upamiętniająca historyczne losy tworzenia się samorządów powiatowych i organizacji ich reprezentującej.

100 lat samorządowych wspólnot powiatowych

Publikacja „100 lat samorządowych wspólnot powiatowych (1918-2019)” związana jest jest z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, a także z jubileuszem dwudziestolecia funkcjonowania współczesnych wspólnot powiatowych. Ukazuje ona fragmenty historii polskiej samorządności terytorialnej na przestrzeni ostatniego stulecia, kładąc akcent na okres Drugiej Rzeczypospolitej oraz lata współczesne. Autorami wydawnictwa są prof. UJ Janusz Mierzwa oraz Rafał Rudka ze Związku Powiatów Polskich.

niebieska okładka z administracyjną mapą polski w tle, na środku pasek z tytułem

Narrację dotyczącą XX wieku osadzono w szerszym kontekście – odniesiono się do sięgającego XIII w. procesu tworzenia się i rozwoju polskich powiatów. Autorzy opisali procesy tworzenia się struktur samorządu terytorialnego w II RP, ustanawiania podstaw jego funkcjonowania, struktury kompetencji i starali się wskazać miejsce tego szczebla w całościowym obrazie międzywojennego samorządu terytorialnego. Część tekstu poświęcono także kwestii zrzeszania się wspólnot samorządowych, w tym działalności i zasługom międzywojennego Związku Powiatów RP – organizacji zrzeszającej od 1919 r. (w różnej formule organizacyjnej) powiatowe związki komunalne. W części dotyczącej czasów współczesnych opisany został reaktywowany – po decyzjach z 1998 r. – samorząd powiatowy. Przedstawione zostały współczesne powiaty i ich starostowie, jak i rola współczesnego Związku Powiatów Polskich. Aby otrzymać publikację wystarczy zgłosić się po nią pisząc na adres: biuro@zpp.pl.

Historia samorządu z Niepodległą

„100 lat samorządowych wspólnot powiatowych (1918-2019)” to nie jedyna samorządowa pozycja na bibliotecznych półkach z logo „Niepodległa”. W stulecie odzyskania niepodległości Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej opracował publikację pokazującą rolę organizacji w odbudowie polskiej państwowości pt. „Samorządy wiejskie w budowie niepodległej Polski” autorstwa Szymona Mazura i Pawła Tomczaka. Z kolei Bogdan Mościcki napisał książkę o historii Związku Miast Polskich pt. „Sto lat Związku Miast Polskich 1917-2018”.

Zapraszamy do lektury!