Kontrast
Wielkość czcionki

HISTORIA: ŚCIĄGNIJ - materiały dydaktyczne dla uczniów i nauczycieli

Portal HISTORIA: POSZUKAJ zbiera losy przedmiotów i dzieł sztuki i za ich pomocą opowiada wielką historię w innowacyjny sposób. Od kilku lat zespół naukowców zbiera informacje o losach ludzi żyjących w przeszłości i kształtujących ówczesną rzeczywistość, ilustrując je eksponatami z polskich muzeów. Teraz na portalu pojawiła się nowość: HISTORIA: ŚCIĄGNIJ, czyli zestawy pakietów dydaktycznych, pomagających skorzystać z przystępnie podanej wiedzy podczas zajęć dla dzieci i młodzieży.

HISTORIA: ŚCIĄGNIJ

Powstały dwa zestawy pakietów dydaktycznych. Pierwszy przeznaczony jest dla nauczycieli szkół podstawowych, a drugi dla nauczycieli i uczniów szkół średnich. Każdy pakiet składa się z artykułów wybranych z zasobu portalu, wprowadzenia metodycznego zawierającego charakterystykę materiałów, oraz z propozycji ćwiczeń ułatwiających pracę ze wskazanymi tekstami. Autorami tekstów są specjaliści – historycy i historycy sztuki, naukowcy, muzealnicy, nauczyciele, wytrawni popularyzatorzy historii. Bogactwo artykułów na stronie portalu HISTORIA: POSZUKAJ pozwala na ich wykorzystanie zarówno podczas nauczania historii, jak i przy okazji samodzielnego powtarzania materiału przed sprawdzianami i egzaminami.

Bogato ilustrowane artykuły reprezentują wysoki poziom merytoryczny. Zwracają uwagę na zagadnienia mniej znane, a przy tym ważne i ciekawe. Autorzy przypomnieli epizody z życia wybranych postaci historycznych i wydarzenia, które wpływały na bieg dziejów. Przy okazji zaprezentowano rozmaite typy źródeł historycznych, przede wszystkim materialnych, jak: przedmioty codziennego użytku i ubiory, broń i mundury, rzeźby i obrazy, rzemiosło artystyczne; źródła ikonograficzne: dzieła malarskie, grafiki, fotografie; obiekty architektury i źródła pisane.

HISTORIA: FISZKI

Odkrywanie zapomnianych niekiedy zdarzeń i spojrzenie na historię przez pryzmat zabytkowych obiektów przyczyniają się do doskonalenia umiejętności analizy źródeł historycznych, co pozwala lepiej zrozumieć przeszłość. W zakładce HISTORIA: FISZKI można przetestować i utrwalić zdobytą wiedzę. To idealne narzędzie do powtórek zawiera kontekstowe pytanie, na które można spróbować odpowiedzieć nim po kliknięciu przycisku „Dowiedz się” uzyska się wyjaśnienie. Fiszki są podzielone na tematy przewodnie w zależności od epoki i zagadnień – po dokonaniu wyboru pojawi się 10 pytań.

screen strony z tytułem i kafelkami

www.historiaposzukaj.pl

Portal HISTORIA: POSZUKAJ to także wiele innych narzędzi edukacyjnych jak quizy, gotowe lekcje on-line, publikacje, GIFy czy instrukcje stworzenia własnych gadżetów. Każdy nauczyciel i edukator historyczny znajdzie coś dla siebie.

HISTORIA: PODCASTY

HISTORIA: POSŁUCHAJ to propozycja dla fanów dobrych opowieści. Kilka minut słuchania pozwala przenieść się w czasie. Styl modnych warszawianek lat dwudziestych, dysk Haliny Konopackiej który przyniósł jej olimpijskie złoto, dodatki do gorsetu Aleksandry Piłsudskiej – to tylko wybrane  tematy podcastów. Polska historia od średniowiecza po wiek XX to wspaniała opowieść, z której każdy może wziąć coś dla siebie.

screen strony z tytułem i kafelkami

www.historiaposzukaj.pl

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych materiałów!

Projekt HISTORIA: POSZUKAJ dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.