Kontrast
Wielkość czcionki

„Historie z rodzinnych archiwów” - wyjątkowy konkurs z nagrodami

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych zaprasza do wyruszenia tropem korzeni rodzinnych i opisywania losów  swoich przodków w nowym konkursie! Zgłoszenia do akcji „Historie z rodzinnych archiwów” można nadsyłać do 31 sierpnia 2020 roku. Na domowych archiwistów czekają atrakcyjne nagrody.

Konkurs „Historie z rodzinnych archiwów”

Uczestnikiem konkursu może zostać każdy – wystarczy wyruszyć tropem swoich korzeni i zbadać losy najbliższych. Inspirację mogą stanowić rodzinne pamiątki, poszukiwania na portalu szukajwarchiwach.gov.pl i w archiwach państwowych. Powstałe w ramach konkursu prace „Historie z rodzinnych archiwów” pomogą utrwalić i upowszechnić świadectwa „małej historii” regionu i lokalnych społeczności, które osadzone są w wielkich wydarzeniach dziejowych. Konkurs zwraca uwagę na konieczność kultywowania pamięci przeszłości i na kulturowe dziedzictwo dokumentacyjne, które posiada każda rodzina.

plakat z tytułem i zasadami konkursu

Aby wziąć udział w konkursie, należy opisać i udokumentować historię swojej rodziny w oparciu o m.in. relacje członów rodziny, dokumenty, zdjęcia i pamiątki przechowywane w domowym archiwum, historię regionu i umiejscowienie w jej kontekście historycznym dziejów rodu, a także o literaturę oraz kwerendę archiwalną. Pracę konkursową można przekazać w formie rękopisu, wydruku lub w elektronicznym pliku tekstowym (np. pdf, doc, docx, ppt, pptx) o objętości nie mniejszej niż 15 stron lub w formie filmu (np. mp4) nie krótszego niż pół godziny. Historię mogą uzupełniać zdjęcia, rysunki, mapy lub ilustracje, drzewo genealogiczne, fragmenty pamiętników, albumów, nagrań, prezentacji itp. Przewidziano dwie kategorie wiekowe: (1) dzieci i młodzież oraz (2) dorośli, w których zostaną nagrodzone najlepsze prace. Szczegółowe zasady i regulamin konkursu dostępne na stronie organizatora archiwarodzinne.gov.pl w zakładce Konkurs.

Projekt Archiwa Rodzinne Niepodległej

Projekt Archiwa Rodzinne Niepodległej ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na unikalną wartość rodzinnych pamiątek i aktywne zaangażowanie w świętowanie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz odbudowywania polskiej państwowości. Przechowywane w domach rodzinne pamiątki stanowią wyjątkowe świadectwo historii osób, rodzin i lokalnych społeczności. W ramach projektu archiwa państwowe zachęcają do otoczenia tych bezcennych przedmiotów właściwą opieką oraz pogłębiania wiedzy o własnych korzeniach i losach swoich przodków.

banerek z tytułem konkursu

W realizacji projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej zwracana jest szczególna uwaga na konieczność właściwego przechowywania pamiątek po przodkach, tak by z biegiem czasu nie uległy one zniszczeniu. Na stronie internetowej projektu można znaleźć poradnik na temat prowadzenia domowego archiwum, a w 33 archiwach państwowych w całej Polsce działają punkty konsultacyjne, w których nasi specjaliści służą pomocą i fachową poradą.

Konkurs „Historie z rodzinnych archiwów” organizowany jest w ramach projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.