Kontrast
Wielkość czcionki

II edycja projektu „Łączyła ich Niepodległa. Obywatele II Rzeczpospolitej w KL Auschwitz”

Wraz z początkiem roku szkolnego, 1 września w Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście rozpocznie się II edycja projektu edukacyjnego „Łączyła ich Niepodległa. Obywatele II Rzeczpospolitej w KL Auschwitz”. Jest on skierowany do uczniów 8. klas szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych, a także do nauczycieli, wychowawców i edukatorów.

W ramach projektu młodzież może wziąć udział w dniu studyjnym obejmującym prezentację wprowadzającą do tematyki projektu, zwiedzanie Miejsca Pamięci z przewodnikiem oraz warsztaty podsumowujące, podczas których uczestnicy zapoznają się z indywidualnymi losami osób więzionych w KL Auschwitz. W poniedziałki i środy zajęcia będą realizowane stacjonarnie, a w pozostałe dni zdalnie. W przypadku zajęć realizowanych zdalnie, zwiedzanie zostanie zastąpione prezentacją Miejsca Pamięci poprzez zdjęcia panoramiczne.

Projekt realizowany będzie do grudnia. Jego zwieńczeniem będzie konferencja dla nauczycieli i edukatorów – opiekunów grup, które wzięły udział w wizytach studyjnych.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie mailowo z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Potwierdzeniem przyjęcia rezerwacji jest otrzymanie karty wstępu do Muzeum.

Zgłoszenia i pytania można przesyłać do kierujących projektem:

Nataliia Tkachenko ()
Alicja Wójcik ()

Więcej informacji można znaleźć na stronie Muzeum Auschwitz.

Sfinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022