Kontrast
Wielkość czcionki

Informacja dla beneficjentów programu dotacyjnego „Niepodległa” 2020

Szanowni Państwo,
w związku z obecną sytuacją epidemiczną, związaną z rozprzestrzeniającym się koronawirusem (COVID-19) – pomimo podejmowanych na bieżąco działań prewencyjnych oraz hamujących rozprzestrzenianie się wirusa, na chwilę obecną nie da się przewidzieć kiedy będzie możliwa organizacja zgromadzeń masowych o takim zasięgu jaki planowany jest w ramach zadań, które otrzymały dofinansowania w ramach Programu „Niepodległa” 2020, podczas gdy termin realizacji niektórych projektów właśnie mija lub jest bliski realizacji a w innych prace przygotowawcze musiałyby być prowadzone teraz lub w niedalekiej przyszłości.

Mając zatem na uwadze powyższe uwarunkowania, proszę o zweryfikowanie terminów realizacji wydarzeń w Państwa projektach i w miarę możliwości przełożenia ich realizacji na terminy późniejsze. W przypadku konieczności dokonania zmian w harmonogramie zadania, beneficjenci są zobowiązani do złożenia aktualizacji wniosku a w przypadku podpisanej umowy jeśli zachodzi taka konieczność do jej aneksowania.

Jednocześnie informujemy, że ostateczny termin zakończenia realizacji projektów nie ulega zmianie, tj. zadania muszą zostać zrealizowane maksymalnie do 20 listopada 2020 roku.

Wszelkie pytania związane z kwestiami formalnymi (aneksy, aktualizacje wniosków itp.) prosimy kierować do Działu Dotacji. Równocześnie prosimy o przesyłanie nowych harmonogramów działań realizowanych w ramach projektów dofinansowanych z programu dotacyjnego „Niepodległa” na adres kalendarium@niepodlegla.gov.pl.