Kontrast
Wielkość czcionki

„Infrastruktura Niepodległości: Architektura polskich powiatowych projektów modernizacyjnych” - III edycja wystartowała!

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki ogłasza nabór kuratorów i organizatorów lokalnych wydarzeń w ramach III edycji projektu „Infrastruktura Niepodległości: Architektura polskich powiatowych projektów modernizacyjnych”. Zgłoszenia trwają do 2 sierpnia 2021 roku.

Infrastruktura Niepodległości

W II RP zaszły ogromne procesy modernizacyjne. Ich rozpoznawalnymi symbolami są elementy modernistycznej zabudowy dynamicznie rozwijających się miast takich jak Gdynia, Warszawa czy Katowice. W ramach projektu „Infrastruktura Niepodległości: Architektura polskich powiatowych projektów modernizacyjnych” Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki chce pokazać, że analogiczne zjawiska zaszły także w mniejszych ośrodkach. Dziedzictwo architektoniczne obecne w mniej znanych międzywojennych miejscowościach może stać się pretekstem do wniknięcia w lokalną historię i tożsamość, które nierozerwalnie są związane z ogólnokrajową narracją „wielkiej historii”.

banerek projektu z elementów grawicznych i liter P O W I A T Y

W edycji projektu 2021 zostaną wytypowane 4 obszary dawnych powiatów z czterech różnych międzywojennych województw. Ze względu na charakter projektu pominięte zostaną ówczesne siedziby władz administracyjnych województw, co umożliwi analizę wartościowych, choć mniej znanych założeń architektonicznych. Powiaty będą wyłonione z następujących obszarów:

  • Centralny Okręg Przemysłowy – województwo krakowskie: powiat mielecki / województwo lwowskie: powiat tarnobrzeski
  • województwo śląskie – powiat cieszyński (Ustroń, Wisła, Istebna) / powiat pszczyński / powiat rybnicki
  • województwo białostockie – powiat łomżyński / powiat suwalski
  • województwo warszawskie – powiat wyszkowski / powiat włocławski

Z każdego regionu zostanie wybrany 1 powiat, w którym działania koordynować będzie 1 osoba.

Lokalni kuratorzy

W konkursie zostaną wyłonione osoby, związane z danym regionem, które podejmą się organizacji wydarzeń lokalnych. Głównymi zadaniami tych czterech osób będą: poprowadzenie fazy badawczej projektu i prezentacja zebranego materiału. W fazie badawczej będą one pracować nad rozpoznaniem i uczytelnieniem architektonicznych i infrastrukturalnych śladów procesów modernizacyjnych dwudziestolecia międzywojennego. Obejmie to między innymi identyfikację projektów takich jak szkoły, dworce czy obiekty mieszkalne (także te wykonane z drewna!). Podczas pracy nad lokalnym dziedzictwem powstaną również rozdawane za darmo mapy, przewodniki czy pocztówki z atrakcyjnymi zdjęciami miejscowej architektury.

Dla przyszłych kuratorów zostaną zorganizowane warsztaty szkoleniowe dotyczące promowania wiedzy o lokalnym dziedzictwie, budowy jego atrakcyjnego wizerunku, edukacji i metod prezentacji. Warsztaty będą wstępem do przedsięwzięć ekspozycyjnych i edukacyjnych w danych powiatach (w założeniu działania mają być dopasowane do możliwości organizacyjnych i prowadzone lokalnie i online na dedykowanej podstronie projektu oraz w mediach społecznościowych).  Wystawa zbiorowa podsumowująca działania w ramach edycji II (2020) i III (2021) planowana jest wstępnie na koniec roku 2021.

banerek projektu z elementów grawicznych i liter P O W I A T Y

Projekt organizowany jest przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki. Partnerem projektu jest Narodowy Instytut Dziedzictwa. Sfinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.