Kontrast
Wielkość czcionki

Instytut Północny zaprasza do poznawania materiałów online!

O niepodległej Polsce można mówić w kontekście całego kraju, jak i każdego regionu z osobna. Instytut Północny im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie skupia się m.in. na historii ziem, na których w 1920 roku przeprowadzono plebiscyt. W stulecie tego wydarzenia na stronie internetowej dostępnych jest wiele ciekawych materiałów, które pozwalają poznać okres międzywojenny oczami mieszkańców regionu, bez wychodzenia z domu. Zapraszamy na poszukiwania online!

Repozytorium cyfrowe – zbiór materiałów i źródeł

Repozytorium to unikalny zbiór prasy polskiej i niemieckiej, relacji, wspomnień, materiałów propagandowych oraz źródeł aktowych i fotografii z okresu plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu. Materiały odnoszą się także do powstania i rozwoju ruchu polskiego na tym obszarze od lipca 1920 r. do wybuchu II wojny światowej. W repozytorium zamieszczono zdigitalizowane materiały z zasobów Instytutu Północnego im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie, Archiwum Państwowego w Olsztynie oraz Archiwum Akt Nowych w Warszawie. W repozytorium znajduje się już ponad 700 plików, a baza jest stale powiększana. Ze wszystkich materiałów można korzystać bezpłatnie.

Wystawa online „Bohaterowie Plebiscytu”

Z okazji setnej rocznicy plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu Instytut Północny im. W. Kętrzyńskiego przygotował już 2019 roku wystawę pt. „Bohaterowie Plebiscytu”. Ekspozycja przybliża sylwetki działaczy plebiscytowych z Warmii, Mazur i Powiśla. Są wśród nich przedstawiciele różnych grup społecznych i zawodowych – księża, dziennikarze, politycy, ziemianie, postacie powszechnie znane miłośnikom historii regionu jak Jan Baczewski czy Michał Lengowski, jak i nieco zapomniane jak Czesław Andrycz czy Aleksander Sosna. 

Wystawa jest dostępna w formie online na stronie internetowej Instytutu Północnego a także na kanale Instytutu na platformie Youtube w połączeniu z wykładem dr Jana Chłosty – historyka i regionalisty.

Wystawa „Dom Polski 1920-2020”

Wystawa „Dom Polski 1920-2020”, z okazji setnej rocznicy plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu, przybliża zmiany, jakie w ciągu minionego stulecia dotykały obecną siedzibę Instytutu Północnego im. W. Kętrzyńskiego – od siedziby Mazurskiego Komitetu Plebiscytowego do placówki kulturalnej kultywującej pamięć o historii i dziedzictwie Warmii, Mazur i Powiśla. Ekspozycja zawiera także wiele unikalnych fotografii zarówno z okresu międzywojennego jak i lat powojennych, kiedy to budynek Domu Polskiego został odbudowany i przekazany na siedzibę Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego. Materał również jest dostępny na kanale Instytutu na platformie Youtube z komentarzem jednego z jej autorów – dr Tomasza Wyżlica.

Miniatury poetycko-muzyczne

Miniatury poetycko-muzyczne prezentują twórczość mazurskich poetów ludowych w nowej odsłonie. Jest już dostępna pierwsza z miniatur autorstwa Niny Nu Wierzbickiej. Artystka przedstawiła w wyjątkowej interpretacji utwór mazurskiego poety Michała Kajki „Mój ojczysty las”.

 

Materiały online dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.