Kontrast
Wielkość czcionki

Konferencja "Bez emocji. Polsko-litewski dialog o Józefie Piłsudskim"

5 i 6 grudnia w Wilnie odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona Józefowi Piłsudskiemu.  Dyskutować będzie dwudziestu czterech historyków, językoznawców, politologów oraz publicystów z Polski i Litwy.

Celem konferencji, organizowanej z inicjatywy Instytutu Polskiego w Wilnie, Instytutu Pamięci Narodowej, Instytutu Historii Litwy oraz Wydziału Historii Uniwersytetu Wileńskiego, jest rzetelne, racjonalne i wolne od emocji przedstawienie postaci Marszałka Piłsudskiego na tle polsko-litewskich stosunków, ukazanie jego związków z Litwą oraz zaprezentowanie różnych aspektów jego działalności i dorobku. Spotkanie będzie także forum do wymiany zdań i refleksji na temat roli, którą odegrał w tworzeniu nowej Europy okresu międzywojennego.

plakat promujący konferencję

W 2017 roku przypada 150. rocznica urodzin Marszałka. Przez ostatnich kilkadziesiąt lat wokół postaci Józefa Piłsudskiego i jego roli w stosunkach polsko-litewskich narosło wiele mitów, nieporozumień, oskarżeń i negatywnych emocji. Postać ta odbierana jest nie tylko wśród Litwinów, ale także wśród Polaków, niejednoznacznie. Z jednej strony, Marszałek przedstawiany jest jako ojciec polskiej niepodległości, wybitny wódz, strateg i obrońca Europy przed bolszewicką rewolucją, z drugiej zaś jako polityk autorytarny twardo rozprawiający się z politycznymi przeciwnikami, a także „wróg” litewskiej państwowości i winowajca tego, że Litwa utraciła Wilno w latach międzywojennych. Sprzeczne oceny działalności tego przywódcy wynikają także z tego, że nazwisko Piłsudskiego w litewskim dyskursie historycznym, politycznym i medialnym jest w istocie nieobecne. A jeśli już się pojawia, to nadal towarzyszą mu głównie emocje, a nie rzetelne oceny faktów historycznych.

W konferencji, która rozpocznie się 5 grudnia 2017 r. o godz. 10.30 w Wileńskim Ratuszu, udział wezmą polscy i litewscy eksperci zajmujący się naukowo postacią Józefa Piłsudskiego i różnymi aspektami jego działalności. Sporo uwagi poświęcone zostanie relacjom polsko-litewskim w czasach Piłsudskiego, a także szerszemu kontekstowi geopolitycznemu ówczesnej Europy. Konferencję otworzą Ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek, Dyrektor Instytutu Historii Litwy Rimantas Miknys oraz Dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie Marcin Łapczyński. Zwieńczeniem dwudniowej dyskusji będzie debata pt. „Czy jest możliwy polsko-litewski dialog na temat Piłsudskiego?“ z udziałem: Alfredasa Bumblauskasa, Rimantasa Miknysa, Andrzeja Nowaka, Włodzimierza Sulei, Tomasa Venclovy, Mariusza Wołosa, min. Jana J. Kasprzyka. Moderować będzie Alvydas Nikžentaitis.

Wstęp na konferencję jest wolny, po uprzedniej rejestracji pod adresem barbara.orszewska@instytutpolski.org. Rejestracja trwa do 1 grudnia 2017 r. Konferencja odbędzie się w jęz. polskim i litewskim z tłumaczeniem.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na Facebooku. Konferencja jest elementem obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.