Kontrast
Wielkość czcionki

Konkursy dla dzieci i młodzieży z Podkarpacia

Trwa nabór zgłoszeń dla dzieci i młodzieży z województwa podkarpackiego i obwodu lwowskiego w konkursach ogłoszonych przez Wojewodę Podkarpackiego, realizowanych w ramach Wieloletniego Programu „Niepodległa” na lata 2017-2022 (Priorytet 2, Schemat 2C).

Konkurs fotograficzny i plastyczny przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 15 lat zamieszkujących teren województwa podkarpackiego lub przedstawicieli polskiej mniejszości narodowej zamieszkującej teren obwodu lwowskiego na Ukrainie. W konkursie fotograficznym pt. „Polska jest w nas” prace należy wysłać drogą mailową do końca października. W tym samym terminie należy nadesłać  prace plastyczne wykonane dowolną płaską techniką (malarstwo, grafika, rysunek) w konkursie pt. „Ludzie i wydarzenia kształtujące polskie pejzaże”.

dekorowana ozdoba z kartonu i włóczki podczas tworzenia

fot. Kamila Szuba / BPN

Konkursie wideo on-line „Wywiad ze Świadkiem Historii” skierowany jest do dzieci i młodzieży (7-19 lat) zamieszkującej teren województwa podkarpackiego oraz dzieci i młodzieży (7-19 lat) polskiej mniejszości narodowej zamieszkującej tereny obwodu lwowskiego na Ukrainie. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nagranie filmu ze świadkiem historii i przesłanie go do 16 listopada.

Wszystkie szczegóły i regulaminy można znaleźć na dedykowanej stronie internetowej, uruchomionej przez Wojewodę Podkarpackiego.