Kontrast
Wielkość czcionki

Ławki Niepodległości: Konkurs dla samorządów

Ławki Niepodległości to projekt Ministerstwa Obrony Narodowej. Multimedialne ławki będą przekazywały treści edukacyjne: nagrania dotyczące tradycji oręża polskiego, wydarzeń związanych z odzyskaniem niepodległości, jak również dziejów „małych ojczyzn”. MON właśnie ogłosił konkurs ofert  dla samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego na budowę Ławek Niepodległości. Do 10 września 2018 roku można składać dokumenty.

Ławka niepodległości

 

O przyznaniu dofinansowania zadecyduje wiele czynników, m.in. czy ławka zostanie zlokalizowana w miejscu powszechnie dostępnym, jak wysoki będzie wkład własny samorządu, czy propozycja nagrania dźwiękowego związanego z lokalną historią. Chodzi o to, aby multimedialna ławka, odtwarzająca nagrania dotyczące tradycji oręża polskiego i wydarzeń związanych z odzyskaniem Niepodległości, była związana z lokalną społecznością.

Projekt Ławki Niepodległości stworzyła pani Marta Rosiak. Według autorki „Idea ławki nawiązuje do słów marszałka Piłsudskiego […] Niepodległość nie jest Polakom dana raz na zawsze Forma i kolor ławki nawiązują do czystej kartki papieru, na której zapisane jest ręką marszałka słowo „Niepodległa”. Dlatego ławka jest taka skromna, tą bryłą, tą rzeźbą są ludzie, którzy na niej siadają”.

projekt ławki niepodległości w formie wizualizacji

MON przekaże gotowy projekt Ławki Niepodległości i sfinansuje nawet 80% kosztów jego realizacji. Samorząd musi pokryć przynajmniej 20% z środków własnych. Dofinansowanie może sięgnąć nawet 30 tysięcy złotych, a zadanie w jego ramach musi zostać zrealizowane do 31 grudnia 2018. Każda jednostka może złożyć maksymalnie 2 oferty.

Program budowy Ławek Niepodległości to odpowiedź MON na sygnały od samorządów, które chcą upamiętnić stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Wojsko Polskie to przecież nie tylko żołnierze, sprzęt i wyszkolenie, to również kultywowanie tradycji narodowych, orężnych i patriotyzmu.

wizualizacja ławki w formie białej bryły z metalowymi siedzeniami

Dane kontaktowe i szczegóły konkursu dla samorządów można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej MON.