Kontrast
Wielkość czcionki

MEN: Konkurs ofert dla NGO na konkurs poezji i quiz w ramach PW „Niepodległa”

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, którego celem jest zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu poezji: „Myśmy wciąż do Niepodległej szli…” oraz quizu wiedzy o Niepodległej w ramach projektu edukacyjnego „Godność, wolność, niepodległość”, będącego częścią Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2021.

Oferty mogą składać do 28 sierpnia 2018 roku organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy. Termin realizacji zadania upływa 31 grudnia 2018 roku.

Na realizację zadania MEN chce przeznaczyć w sumie 420 tys. zł, w tym 320 tys. na konkurs poezji i 100 tys. na quiz wiedzy.

Uczestnikami obu konkursów będą uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Konkursy mają kształtować postawy patriotyczne i obywatelskie poprzez włączenie uczniów, wychowanków, nauczycieli oraz rodziców we wspólne świętowanie obchodów stulecia odzyskania niepodległości, utrwalać poczucie więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem, jego historią, tradycją oraz wartościami, a także budować dumę z ojczyzny. Ponadto ma to być sposób na rozwijanie talentów oraz zainteresowań dzieci i młodzieży.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Szczegółowych informacji udziela pracownik Departamentu Ekonomicznego MEN-u Pan Bartłomiej Radecki, bartlomiej.radecki@men.gov.pl, tel. 22 34 74 843.