Kontrast
Wielkość czcionki

Niepodległa na Święto Policji 2020

24 lipca obchodzimy Święto Policji. Powołanie służb było integralną częścią odbudowy polskiej państwowości po okresie zaborów. W roku stulecia Bitwy Warszawskiej na szczególną uwagę zasługują policjanci, którzy sto lat wcześniej stanęli w obronie rodaków podczas walk o granice II RP. W 2020 roku przypada także 95. rocznica powstania w Polsce Policji Kobiecej.

tytuł i pierwsze dwa paragrafy

Początek Ustawy z dnia 24 lipca 1919 roku o policji państwowej.

Policjanci w Bitwie Warszawskiej

Przez wiek istnienia formacji, policjanci i policjantki wpisali się na trwałe w krajobraz społeczny. Obecni w miastach, miasteczkach i wioskach stali się ważną częścią sprawnie działającego państwa, stróżami bezpieczeństwa jego mieszkańców. Już na początku istnienia formacji, w 1920 roku musieli zdać bardzo trudny egzamin podczas wojny polsko-bolszewickiej. Część poszła na front z bronią w ręku. Do najbardziej rozpoznawalnych jednostek należy Dywizjon Huzarów Śmierci – dywizjon jazdy, w składzie którego walczyli policjanci Policji Konnej z Łodzi, Warszawy i Polesia. W roku stulecia Bitwy Warszawskiej jej bohaterowie, jak i ci którzy pilnowali porządku w miejscowościach całej Polski szczególnie zasługują na upamiętnienie.

95 lat kobiet w policji

26 lutego 1925 roku komendant główny Policji Państwowej, inspektor generalny Marian Gorgoniusz Borzęcki, podpisał dokumenty zezwalające na przyjmowanie kobiet do pracy w policji. 15 kwietnia 1925 roku rozpoczął się pierwszy, 3-miesięczny kurs policji kobiecej, na który przyjęto 30 pań. W lipcu tego samego roku 25 absolwentek kursu zostało przydzielonych do Urzędu Śledczego m.st. Warszawy, gdzie pod dowództwem Stanisławy Paleolog stworzono kobiecą Brygadę Sanitarno-Obyczajową. Pozostałych pięć policjantek skierowano do pracy w policji kryminalnej w Łodzi.

okładka książki

W 95. rocznicę powołania kobiet do Policji Państwowej, Biuro Programu „Niepodległa” i Komenda Główna Policji oddają w ręce czytelników pierwsze polskie wydanie tekstu Stanisławy Paleolog „The Women Police in Poland 1925-1939”. Oryginał ukazał się w Londynie w 1957 roku. Jest to cenne źródło do historii społecznej okresu międzywojennego i historii formacji mundurowych. Ebook dostępny jest dla wszystkich:

Stanisława Filipina Paleolog – „Policja Kobieca w Polsce (1925-1939)”

Antologia „Stulecie kryminału”

Książka Stanisławy Paleolog to niejedyna wydawnicza inicjatywa rocznicowa. 101 lat temu, mocą ustawy z 24 lipca 1919 roku, utworzono Policję Państwową. W 2019 roku dla uczczenia okrągłej, setnej rocznicy przeprowadzono Konkurs „Stulecie polskiego kryminału”. Uczestnicy zmierzyli się z trzema kategoriami, udzielając w swoich opowiadaniach odpowiedzi na pytania: jak wyglądała praca policji sto lat temu, z jakimi wyzwaniami funkcjonariusze policji mierzą się dziś lub jak może wyglądać tropienie przestępców za kolejnych sto lat. Najlepsze prace, jak i teksty uznanych autorów, opublikowano w antologii „Stulecie kryminału”, która ukazała się w kwietniu 2020. Zyski z jej sprzedaży przeznaczono na Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

Z okazji wyjątkowego Święta Policji 2020, Biuro Programu „Niepodległa” składa wszystkim Policjantom i Policjantkom najlepsze życzenia!