Kontrast
Wielkość czcionki

Niepodległa półka biblioteczna

W roku, gdy wszyscy mówią o niepodległości, pojawia się coraz więcej opracowań dotyczących wydarzeń z XX wieku. Młodsi i starsi sięgają po książki, które pokazują jak doszło do powstania II Rzeczpospolitej, jak toczyło się życie codzienne naszych pradziadków i co dziś stanowi dziedzictwo ich czasów. Autorzy pochylają się nad wielką historią, jak i nad indywidualnymi przeżyciami ludzi. Prezentujemy 10 propozycji, które sięgają w przeszłość i świętują „Niepodległą” słowem pisanym.

1. Ignaś. Opowieści patriotyczne

Okładka książki

Pierwsza propozycja dedykowana jest dla dzieci. Bohaterem książki „Ignaś. Opowieści patriotyczne” jest Ignacy Jan Paderewski: pianista, kompozytor, działacz niepodległościowy, mąż stanu i polityk. To historia chłopca, który miał dwa marzenia: być kimś i zrobić coś dla Polski. Starał się je realizować, a Polska w owym czasie potrzebowała ogromnego wsparcia, miłości i oddania. Młodzi czytelnicy z tej lektury dowiedzą się, czy pasja i ciężka praca wystarczyły, by pokonać liczne przeciwności losu. Dodatkowym walorem „Ignasia” są piękne ilustracje i duże litery, które ułatwiają lekturę dzieciom, które rozpoczynają przygodę z czytaniem.

2. Odzyskanie niepodległości w polskiej pamięci zbiorowej

okładka książki

Źródło: www.nck.pl

W ostatnich dniach Narodowe Centrum Kultury wydało pozycję autorstwa Piotra Tadeusza Kwiatkowskiego „Odzyskanie niepodległości w polskiej pamięci zbiorowej”, analizujące polskie oblicza patriotyzmu. Książka powstała na podstawie badań zrealizowanych na potrzeby programu „Niepodległa”. Jej zadaniem było ukazanie stanu świadomości historycznej Polaków przed obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Autor omówił postawy wobec przeszłości oraz Święta Niepodległości i skupił się na zagadnieniach związanych z pamięcią o odradzaniu się niepodległego państwa, budując obraz współczesnej świadomości.

3. Polska Niepodległa. Encyklopedia PWN

okładka książki

Encyklopedia składa się z dziewięciu działów tematycznych (Historia; Społeczeństwo i gospodarka; Nauka i oświata; Literatura; Sztuka; Muzyka; Teatr i film; Książka, Prasa i radio; Sport), a każdy z nich został poprzedzony artykułem wprowadzającym. Całość zamyka obszerny aneks źródłowy, zawierający kilkadziesiąt dokumentów historyczno-ustrojowych z lat 1914-1939. Chronologicznie i tematycznie publikacja obejmuje okres II Rzeczypospolitej, zawiera blisko 2000 haseł, 500 ilustracji, liczne mapy, tabele i teksty źródłowe. Dzięki estetycznej formie i bogatej treści, jak napisano w recenzjach, „książka ta bez wątpienia będzie stanowić ozdobę każdej domowej biblioteczki”.

4. Stulecie polskiej polityki społecznej 1918- 2018

okładka książki

Źródło: www.nck.pl

Publikacja związana jest z obchodami jubileuszu 100-lecia polskiej polityki społecznej. Tom zawiera przekrojowe opracowania ukazujące przebieg rozwoju różnych aspektów polityki społecznej w perspektywie historycznej i współczesnej. Pokazuje zmiany, które zachodziły i sposoby realizacji założonych planów. W swoich treściach nawiązuje do ideałów międzywojnia, PRL, jak i tych nowoczesnych w XXI wieku, jak polityka społeczna ulegała przemianom.

5. Ku jedności. Listopad 1918 roku

okładka książki

„Ku jedności. Listopad 1918 roku” opisuje drogę Polaków do niepodległości. Książka przedstawia okres poprzedzający 11 listopada, dzień odzyskania niepodległości i pierwsze tygodnie następujące po nim. Ukazuje przejmowanie inicjatywy w różnych dziedzinach życia w momencie, gdy słabła władza zaborców. Książka zawiera fragmenty wspomnień, cytaty z prasy, komunikaty i dokumenty oraz niepublikowane materiały ilustracyjne ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie – fotografie, pocztówki, ulotki. Daje obraz emocji, jakie towarzyszyły wydarzeniom listopada 1918 roku, a także różne perspektywy – ludności wojskowej i cywilnej.

6. Wiek burzy i spokoju. Kalendarium dziejów Polski 1918-2018

okładka książki

Kalendarium stanowi kompendium wiedzy o polskich przemianach, które wpłynęły na życie milionów obywateli. Wiek XX obfitował na przemian w sukcesy i porażki, okresy pomyślności i wielkich tragedii: rozwój demokracji, wspaniałą koniunkturę gospodarczą i gigantyczny skok cywilizacyjny, a równocześnie totalitaryzmy, kolejną wojnę światową, ludobójstwo i niewolę. Dla każdego roku autor wybrał jedno ważne wydarzenie, które stało się pretekstem do ukazania szerszego tła i tamtego okresu – nie tylko dziejów politycznych, lecz także gospodarczych, społecznych i kulturalnych, mających istotne znaczenie dla historii Polski, wspomina też wiele postaci, które odcisnęły piętno na naszej przeszłości. Książka wzbogacona została o ilustracje, mapy oraz zdjęcia archiwalne.

7. Niepodległa Poddębskiego

niebieska okładka z literką P

Źródło: www.nac.gov.pl

Jest to monograficzny album wydany przez Narodowe Archiwum Cyfrowe. Henryk Poddębski (1890-1945) był jednym z najznakomitszych fotografów II RP, przedstawicielem tzw. fotografii krajoznawczej i wieloletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Fotografował we wszystkich województwach odrodzonej Rzeczypospolitej, dokumentując architekturę, krajobrazy i życie codzienne Polski po 123 latach niewoli. Publikacja dostępna jest za darmo w formacie PDF.

8. Wspomnienia Stanisława Wojciechowskiego

abstrakcyjna okładka książki

Źródło: mhp.pl

Moje wspomnienia Stanisława Wojciechowskiego to polityczna autobiografia prezydenta odrodzonej Rzeczypospolitej, opracowana przez Jerzego Łazora. Stanisław Wojciechowski to jeden z twórców niepodległego państwa polskiego. Był współzałożycielem nielegalnej PPS, organizatorem ruchu spółdzielczego, działaczem wśród wychodźców w wojennej i rewolucyjnej Rosji, wreszcie ministrem spraw wewnętrznych w rządach Ignacego Paderewskiego i Leopolda Skulskiego (1919–20). Został wybrany na prezydenta po zabójstwie Gabriela Narutowicza. Swoje wspomnienia, od lat 80. XIX wieku do grudnia 1922 roku, pisał z dużego dystansu czasowego, w okresie, gdy nie był już aktywnym politykiem. Przedstawione w książce doświadczenia polityka i społecznika są pod wieloma względami reprezentatywne dla losów całego pokolenia działaczy, którzy odrzucili postyczniową polityczną bierność, by uczestniczyć w kształtowaniu się II Rzeczypospolitej.

9. Wielka wojna Polaków 1914-1918

okładka książki

W przystępny i ciekawy sposób książka przedstawia całościowy obraz zmagań i losów Polaków w latach 1914–1918. Zaprezentowano losy milionów mieszkańców dawnej Rzeczypospolitej, trzech zaborów i trzech obszarów okupowanych, wysiłek polityczny i militarny. Opowieść zawiera obrazki z życia codziennego: problemy z aprowizacją, higieną, czy postępującą demoralizację. Jest to wieloaspektowa synteza tematu napisana na podstawie najnowszych badań.

10. Sportowcy dla Niepodległej

okładka książki

Publikacja przybliża dokonania takich mistrzów sportu, jak m.in. Janusza Kusocińskiego, Stanisława Marusarza i Haliny Konopackiej. Teksty opatrzone są archiwalnymi fotografiami, poddanymi cyfrowej koloryzacji. W dwudziestoleciu międzywojennym sportowa aktywność była domeną dużej części polskiego społeczeństwa. Miała przygotowywać naród pod względem fizycznym i moralnym na wypadek wojny. W książce przedstawiono m.in. losy obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku.

 

Od encyklopedii po historie zwykłych ludzi. Od mądrych książek dla dzieci po dojrzałe opracowania naukowe. Życie codzienne i niezwykły wysiłek militarny przeplatane zachodzącymi zmianami w świecie. To wszystko możemy dziś poznawać dzięki nowym wydawnictwom. Zapraszamy do lektury!