Kontrast
Wielkość czcionki

NIEPODLEGŁA1918.PL - konkursy dla uczniów szkół polonijnych w ramach programu MEN

Stowarzyszenie Oświaty i Kultury Polskiej zaprasza uczniów szkół polonijnych i polskich za granicą do wzięcia udziału w konkursach ogłoszonych w ramach zadania NIEPODLEGŁA1918.PL. Celem projektu jest aktywizacja środowisk szkolnych  do przeprowadzenia  wydarzeń upamiętniających rocznicę  odzyskania niepodległości  przez Polskę.

Projekty skierowane są do uczniów szkół polonijnych za granicą i dają możliwość uczestnictwa młodzieży o różnych talentach i zainteresowaniach. Dla miłośników pióra przygotowany jest konkurs literacki zatytułowany „Czym jest niepodległość?”, który ma zachęcić młodzież do zastanowienia się nad tym, co niepodległość znaczyła dla wcześniejszych pokoleń, na czym polega dzisiaj oraz czym powinna być dla młodych ludzi będących u progu dorosłego życia. W konkursie można przedstawić utwór literacki, opowiadanie, reportaż, wywiad, kartkę z pamiętnika czy też esej przygotowany na podstawie relacji przekazanych prze bliskich, znajomych bądź opracowany na podstawie materiałów archiwalnych.

Tym, którzy lepiej czują się w multimedialnych formach, bardziej odpowiadać będzie konkurs na prezentację poświęconą wybitnej postaci historycznej zasłużonej dla odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku oraz odbudowy  II Rzeczypospolitej. 

Artyści będą mogli zmierzyć się w konkursie „Plakat na Święto Niepodległości”, polegającym na wykonaniu pracy plastycznej, która będzie promować uroczystości lub wydarzenia szkolne związane z obchodami Święta Niepodległości w miejscu zamieszkania uczestników konkursu.

Wreszcie dla tych, którzy najbardziej cenią solidną wiedzę przygotowani quiz historyczny „Co wiesz o Polsce niepodległej”, który ma zachęcić młodzież do pogłębienia wiedzy na temat okoliczności powstania II Rzeczypospolitej oraz  jej historii i kultury.

Szczegółowe informacje na temat konkursów znajdują się w zakładkach strony Projekt NIEPODLEGŁA1918.PL.

Projekt NIEPODLEGŁA1918.PL jest realizowany ze środków finansowych Ministra Edukacji Narodowej w ramach rządowego Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2021, którego głównym celem jest wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków. Stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę stanowi okazję do przypomnienia wartości wyróżniających naszą tożsamość narodową na tle innych narodów: dążenia do wolności, poszanowania godności i praw człowieka oraz solidarności.

Założeniem projektu NIEPODLEGŁA1918.PL jest aktywizacja polonijnych i polskich za granicą środowisk szkolnych  do zorganizowania i przeprowadzenia  wydarzeń upamiętniających rocznicę  odzyskania niepodległości  przez Polskę. Jest okazją do świętowania wydarzeń z przeszłości, ale również zachętą do budowania wspólnej przyszłości.