Kontrast
Wielkość czcionki

Od króla Kazimierza Wielkiego do Prezydenta Mościckiego - historie odbudowy na Zamku Królewskim

W 2020 roku na Zamku Królewskim w Warszawie siedem wieków historii splatało się w opowieść o niepodległej Polsce. Przypominano dzieła wielkich bohaterów, którzy na trwale zapisali się na kartach historii. W XIV w. Kazimierz Wielki stanął przed zadaniem utrzymania i ochrony na nowo odrodzonego Królestwa Polskiego. W XIX w. wyzwanie to zostało postawione przed księciem Józefem Poniatowskim, który w dobie wojen napoleońskich wyrósł na narodowego bohatera. Z kolei Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki brał udział przy odbudowie II Rzeczpospolitej, zarówno pełniąc urząd, jak i używając swojego technicznego wykształcenia i patentów w polskim przemyśle.

650. rocznica śmierci Kazimierza Wielkiego

Na wystawie „Umarł król. 650. rocznica śmierci Kazimierza Wielkiego” w Zamku Królewskim w Warszawie zaprezentowano historię dokonań ostatniego Piasta na polskim tronie, jednego z najwybitniejszych polskich władców poprzez wspaniałe zabytki, związane z jego panowaniem. Dokumenty, broń, monety, wyposażenie kościołów (w tym jedno z największych arcydzieł średniowiecznego złotnictwa – relikwiarz św. Zygmunta ze zbiorów Muzeum Diecezjalnego w Płocku), czy jedna z najstarszych w Polsce rzeźb świeckich wizerunku Kazimierza ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego – to tylko niektóre z eksponowanych dzieł. Dodatkowo pokazano także oryginalne rysunki Jana Matejki, które malarz wykonał w czasie otwarcia grobu Kazimierza w 1869 r. Choć wystawa zakończyła się w styczniu 2021 wciąż można oglądać wirtualny spacer po wystawie z elementami edukacyjnymi do wykorzystania w czasie lekcji historii oraz liczne wykłady  profesorów przybliżające kulturę i sztukę epoki ostatniego Piasta.

Nowoczesne technologie pozwalają na podróż w czasie. Technologia rzeczywistości rozszerzonej (AR) umożliwia zobaczenie wirtualnych obiektów w rzeczywistym otoczeniu. Jest wspierana przez nowsze smartfony. Eksponaty, które zostały udostępnione cyfrowo odtworzono dzięki technologii skanowania 3D, a do każdego dołączono krótką informację. Na kanałach Facebook i Instagram Zamek Królewski udostępniono filtr/nakładkę na tryb selfie, który ubiera osobę na wskazanym zdjęciu w elementy królewskiego stroju.

Pałac pod Blachą – wojskowa rezydencja

Pałac Pod Blachą,  przekształcony w Ministerstwo Wojny Księstwa Warszawskiego, stał się – obok księcia Józefa Poniatowskiego – jednym z symboli walki o niepodległość państwa polskiego. W okresie II Rzeczypospolitej pałac Pod Blachą utrzymał swój wyjątkowy status jako siedziba Centralnej Biblioteki Wojskowej i innych agend Ministerstwa Spraw Wojskowych (1918 – maj 1926), a następnie miejsce pracy pracowników Kancelarii Cywilnej oraz oficerów Gabinetu Wojskowego Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego (1926 – sierpień 1939). Bogata historia Pałacu, a także księcia Poniatowskiego, który został mianowany przez Napoleona na marszałka Francji została opowiedziana w cyklu filmowym „Książę, który mógł zostać królem”.

Dziennikarka Anna Popek będzie rozmawiać z dr. Mariuszem Klareckim, kuratorem Pałacu Pod Blachą. Zaproszą internautów na spotkanie w książęcych apartamentach Pałacu Pod Blachą i odpowiedzą na takie pytania jak: kim był książę Józef Poniatowski, dlaczego mówi się, że pałac Pod Blachą był świadkiem miłości i wojny, czy jak pałacowe eksponaty opowiadają o życiu w XIX wieku.

 

Materiały zrealizowane w ramach projektu Projekt „Historia państwa polskiego. Od króla Kazimierza Wielkiego do Prezydenta Mościckiego” sfinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.