Kontrast
Wielkość czcionki

Odpowiedź na list otwarty

Stanowisko BPN w sprawie „Listu otwartego w sprawie dostępności ważnych dla Polaków wydarzeń i dostępnej transmisji tv”.

 Szanowni Państwo,

odpowiadając na list otwarty z 13 listopada br. w sprawie dostępności ważnych dla Polaków wydarzeń i dostępnej transmisji tv, dziękuję za zwrócenie uwagi na istotny problem, jakim jest wykluczanie ze wspólnego świętowania najważniejszych rocznic i świąt państwowych osób niepełnosprawnych.

Zgadzam się z opinią, że tak ważne wydarzenia powinny być dostępne dla wszystkich Polaków. Z tego, między innymi, powodu Biuro Programu Niepodległa przykłada wyjątkową wagę do działań ułatwiających niepełnosprawnym udział w ogólnopolskim świętowaniu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości – zgodnie z hasłem „Niepodległa dla wszystkich”.

Od początku działalności skupialiśmy się na promocji wydarzeń, które minimalizują bariery dostępności, a od pewnego czasu intensywnie współpracujemy na przykład z Polskim Związkiem Głuchych, aby móc jeszcze szerzej krzewić przesłanie radosnego świętowania Narodowego Święta Niepodległości.

W ramach tej właśnie współpracy Biuro Programu Niepodległa wspólnie z Polskim Związkiem Głuchych przygotowało między innymi wspólne spoty zapraszające osoby głuche i niedosłyszące do wspólnego świętowania stulecia odzyskania niepodległości. Wspólnie nagraliśmy Hymn Państwowy w Polskim Języku Migowym i rozpropagowaliśmy nagranie w mediach społecznościowych, tak by również osoby niesłyszące mogły przyłączyć się do akcji „Niepodległa do Hymnu” i razem świętować stulecie odzyskania niepodległości. Wspólny z PZG konkurs „Niepodległa Oczami Głuchych – Świat Ciszy” mamy nadzieję pozwolił z kolei na aktywne włączenie się osób głuchych i ich opisanie sposobów na upamiętnienie stulecia odzyskania niepodległości. Do niniejszego listu załączam pismo Krzysztofa Kotyniewicza i Kajetany Maciejewskiej-Roczan – Prezesa i Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych podsumowujące współpracę Polskiego Związku Głuchych i Fundacji Opatrzność z Biurem Programu Niepodległa.

Biuro Programu już wcześniej również intensywnie podkreślało zapotrzebowanie na wydarzenia włączające we wspólne świętowanie. W ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”, BPN także położyło szczególny nacisk na promowanie działań docierających do osób często wykluczanych z wydarzeń kulturalnych, zwłaszcza osób niepełnosprawnych. W regulaminie programu, w kryteriach oceny projektów – ocenie organizacyjnej, znalazła się kategoria: „Kierowanie działań realizowanych w ramach projektu do szerokiego grona odbiorców reprezentujących różne grupy wiekowe oraz różne środowiska” która uzależniała ocenę wydarzenia (6 z 25 punktów organizacyjnych) od przygotowania wydarzenia m.in. dla osób niepełnosprawnych. Dlatego wśród ponad 400 projektów, które otrzymały dofinansowanie w 2017 i 2018 roku, wiele było przystosowanych, albo bezpośrednio skierowanych do osób niepełnosprawnych. W 2017 roku ze środków Programu Dotacyjnego „Niepodległa” realizowano projekty kierowane bezpośrednio do osób niepełnosprawnych, a realizowane przez:

 • Stowarzyszenie De Facto – Wokół Niepodległej
 • Inicjatywa Kulturalna Bard – Gawęda dla Niepodległej
 • Fundacja Artystów Niepełnosprawnych i Pełnosprawnych – Jesteś My – Moja Polska
 • Stowarzyszenie Muzyka Świata Akord – „Mozart kontra Sinatra – Aktywizacja Integracyjna przez Sztukę”
 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Lepsze Jutro – A to Polska właśnie… kampania edukacyjna z udziałem niepełnosprawnych dzieci imłodzieży z powiatu włodawskiego.

Natomiast w 2018 roku były to projekty:

 • Stowarzyszenie Muzyka Świata Akord – „Mozart kontra Sinatra – Aktywizacja Integracyjna przez Sztukę”
 • Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym „MIG-iem” – Dziadek
 • Fundacja „Polska się upomni” – Wymigaj To – Droga Do Niepodległości
 • Fundacja Na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji Katarynka – Adapter. Historyczna Edukacja Filmowa Dla Niewidomych I Niesłyszących
 • Stowarzyszenia na rzecz wspierania osób starszych i Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” – Pamiętamy

Biuro Programu „Niepodległa” już od pierwszych dni starało się zapewnić dostęp do informacji o obchodach dla wszystkich odbiorców. Dlatego już na pierwszym etapie tworzenia strony internetowej niepodległa.gov.pl, zleciliśmy jej przygotowanie zgodnie ze standardem WCAG i staramy się takowy standard zachować. Zalecamy również, aby inicjatywy i imprezy wpisywane do kalendarium wydarzeń związanych ze stuleciem odzyskania niepodległości prowadzonego przez BPN na stronie niepodlegla.gov.pl, oznaczane były pod kątem dostępności dla niepełnosprawnych.

Pracując nad wydarzeniem Koncert dla Niepodległej na PGE Narodowym w Warszawie, staraliśmy się również zapewnić maksymalną dostępność koncertu dla osób niepełnosprawnych. We współpracy ze stadionem udostępniliśmy między innymi:

 • Dedykowane miejsca na poziomie 0 – miejsca N przy sektorach C01-C03, D14-D17,
 • Podczas koncertu zostało zeskanowanych 22 biletów dla osób niepełnosprawnych,
 • Udogodnienia – wejście brama nr 1 – winda na poziom 0,
 • Osoby niepełnosprawne na bilecie miały wskazane dedykowane wejście bramą nr 1,
 • Bezpłatny parking dla niepełnosprawnych za okazaniem legitymacji oniepełnosprawności – parking w okolicach bramy nr 1,
 • Wsparcie na stadionie dla osób niepełnosprawnych – harcerze / wolontariusze służyli pomocą w dotarciu do miejsca (poruszania się po stadionie),
 • Osoby poruszające się o kulach również były wpuszczane brama nr 1, pomimo tego, żenie miały biletu dla osób niepełnosprawnych, aby łatwiej było im dotrzeć na trybunę dolną.
 • Infrastruktura stadionu przewiduje dostępność miejsc dla osób korzystających z psa przewodnika i takowe były przewidziane również podczas koncertu.
 • Osoby, które nie oglądają TV mogły słuchać transmisji przygotowanej przez Polskie Radio i Radio Plus,

Niestety nie wszystko mogliśmy zaplanować odpowiednio wcześniej i udostępnić dla wszystkich. Koncert realizowany był na żywo, a wykonywane utwory w zaprezentowanej aranżacji (poza próbami) miały swoje premierowe wykonania na PGE Narodowym. Wykonania na żywo uniemożliwiły wcześniejsze przygotowanie treści napisów, które można byłoby wyświetlić na telebimach. Biuro planuje jednak udostępnienie w Internecie zapisu wszystkich utworów wykonanych podczas koncertu wraz z dostosowaniem ich dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

Bardzo dziękujemy za Państwa głos w imieniu osób niepełnosprawnych. Biuro Programu Niepodległa planuje nadal działać w kierunku udostępniania wydarzeń jak najszerszej grupie odbiorców – niezależnie od stopnia ich sprawności bądź niepełnosprawności. Wszędzie tam, gdzie będzie to możliwe zastosujemy się do Państwa sugestii i mamy nadzieję, damy wszystkim możliwość świętowania stulecia odzyskania niepodległości Polski.

Dyrektor Biura Programu Niepodległa

Jan Kowalski

W załącznikach:

List otwarty w spr. dostępności ważnych dla Polaków wydarzeń i dostępnej transmisji tv

Pismo Polskiego Związku Głuchych ws. współpracy z BPN

Odpowiedź BPN na list otwarty