Kontrast
Wielkość czcionki

Podjąć wyzwanie! II Rzeczpospolita na drodze do nowoczesności

Odzyskanie niepodległości w 1918 roku postawiło przed Polakami nowe wyzwanie – modernizację kraju. Na kartach publikacji „Podjąć wyzwanie! II Rzeczpospolita na drodze do nowoczesności” w 26 odsłonach przedstawione zostały różne aspekty procesu unowocześniania II RP. Czytelnik dowie się zarówno o sukcesach modernizacji, jak ich porażkach, z którymi mamy do czynienia również dzisiaj. 

Działaniom modernizacyjnym pomagał zapał licznych grup zawodowych, jak lekarze, inżynierowie, architekci, nauczyciele czy artyści. Nadrzędnym zadaniem dla polskich elit była konsolidacja wspólnoty narodowej, która przez ponad wiek znajdowała się w trzech zaborczych organizmach politycznych, a po odzyskaniu niepodległości musiała ułożyć stosunki z licznymi mniejszościami narodowymi. Na odzyskanym terytorium wszystkie struktury młodego państwa wymagały scalenia. Należało zadbać o rozwój życia społecznego i gospodarczego – połączyć trzy przestrzenie, które za życia pięciu pokoleń były pod obcą dominacją. 

okładka publikacji "Podjąć wyzwanie! II Rzeczpospolita na drodze do nowoczesności"

Drugą Rzeczpospolitą zbudowali ludzie, którzy urodzili się w okresie między powstaniem styczniowym a I wojną światową. Dzięki ich entuzjazmowi rozpoczęła się wielka przebudowa polskiego świata. Troska o przyszłość nakazywała jak najszybsze pokonanie zacofania narosłego przez kilka stuleci i dogonienie Europy Zachodniej. We wszystkich wymiarach życia zbiorowego ważnym zadaniem stawała się modernizacja kraju. Unowocześnienie objęło prawo, edukację, ochronę zdrowia, gospodarkę, łączność oraz komunikację. Przeobrażenia nie ominęły struktur społecznych i obyczajowości. Postępowało równouprawnienie kobiet. W warunkach niepodległości rozkwitały sztuka i kultura, zachowując naturalną więź ze współczesnymi kierunkami życia artystycznego Zachodu. Na kartach tej publikacji, w 26 odsłonach, przedstawiono rozległą panoramę tych przemian. Autorzy zwrócili uwagę na różne aspekty unowocześnienia kraju.

Do świata kontrastów II Rzeczypospolitej zaproszeni są zwłaszcza uczniowie starszych klas szkół podstawowych, uczniowie szkół średnich, studenci i nauczyciele oraz wszyscy miłośnicy historii. Publikacja jest dostępna online na stronie Historia: poszukaj. Wersję papierową można zamówić pisząc na adres: .