Kontrast
Wielkość czcionki

Politechnika Warszawska świętuje z Niepodległą!

Politechnika Warszawska to jedna z polskich uczelni z najdłuższą tradycją. Jej dzieje nierozerwalnie łączą się z wielkimi wydarzeniami z polskiej historii. By uczcić 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości wspominano wkład studentów i wybitnych naukowców w odbudowę polskiej państwowości. Wystawy, wykłady, sympozja to okazja do wspólnego świętowania.

100. rocznica powrotu Polski na mapę

Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości to inicjatywa upamiętniająca setną rocznicę powrotu Polski na mapę Europy 11 listopada 1918 r. Po 123 latach zniewolenia Polska odzyskała niepodległość i ponownie pojawiła się na mapie Europy. Prawie 100 lat później, w roku 2017, ustanowiony został Komitet Programowo-Organizacyjny Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości w Politechnice Warszawskiej.

: na pierwszym planie plansza wystawy, w tle arkady Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej.

Wystawę „Kierunek Niepodległa. Politechnika – Polska – Europa 1914-1921”.
Zdjęcie dzięki uprzejmości Politechniki Warszawskiej.

Tradycja Politechniki Warszawskiej – największej i najstarszej uczelni technicznej w Polsce – sięga początków XIX wieku. Została powołana jako pierwsza polska uczelnia techniczna 15 listopada 1915 roku. Data ta wpisała się na stałe do kalendarza akademickich uroczystości jako Dzień Politechniki Warszawskiej. W 2015 r. uroczyście świętowano 100-lecie Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej, nawiązując symbolicznie do stu lat nauczania w języku polskim na stołecznej uczelni.

Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości na Politechnice Warszawskiej

Obchody na Politechnice Warszawskiej odbywały się pod logo Programu Wieloletniego „Niepodległa” realizowano w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości”. Rozpoczęły się w styczniu 2018 roku koncertem z cyklu „Wielka Muzyka w Małej Auli”. Wzięły w nim udział zespoły artystyczne uczelni oraz Polska Orkiestra Radiowa, która zadbała o muzyczną oprawę widowiska.

na pierwszym planie osoby stojące na scenie na dziedzińcu Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej. W tle liczna orkiestra, na podwyższeniu instrumentalistki.

Koncert z cyklu „Wielka Muzyka w Małej Auli”.
Zdjęcie dzięki uprzejmości Politechniki Warszawskiej.

Przez kolejne dwa lata zorganizowano liczne wystawy, wykłady, sympozja i inne wydarzenia nawiązujące do przełomowego momentu w polskiej historii. Akcentów niepodległościowych nie zabrakło podczas inauguracji roku akademickiego czy promocji doktorskich i habilitacyjnych. Na kampusie Politechniki Warszawskiej pojawiły się wyjątkowe „ławki z historią” opatrzone tabliczkami z biogramami profesorów, naukowców, wynalazców, organizatorów uczelnianego życia i wybitnych specjalistów związanych z uczelnią.  Odsłonięto już ławki poświęcone Stanisławowi Staszicowi, Marii Skłodowskiej-Curie, Ignacemu Mościckiemu oraz Janowi Czochralskiemu.

Także mury Gmachu Głównego przeobraziły się w wyjątkową przestrzeń wystawową, dzięki czemu  zwiedzający mogli poznawać wydarzenia minionego wieku. Ostatnie dwa lata skupiły się na losach tych, których historia zmusiły do opuszczenia murów Politechniki Warszawskiej. Pamięć o nich uczczono np. w grudniu 2019 roku, na konferencji naukowej „Ofiary zbrodni katyńskiej – studenci, absolwenci i wykładowcy Politechniki Warszawskiej”.

na pierwszym planie plansza wystawy, na dalszym planie kolejne plansze ustawione na korytarzu Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej.

Konferencja naukowa „Ofiary zbrodni katyńskiej – studenci, absolwenci i wykładowcy Politechniki Warszawskiej”.
Zdjęcie dzięki uprzejmości Politechniki Warszawskiej.

Wszystkie relacje z działań wpisujących się w obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości na Politechnice Warszawskiej dostępne są w Galerii Niepodległej Biuletynu PW, która pełni rolę wirtualnej izby pamięci o minionych wydarzeniach.

Wspólne świętowanie potrwa do 2022 roku!