Kontrast
Wielkość czcionki

Poznaj lepiej polskie instytucje kultury

Zachęcamy do oglądania wirtualnej wystawy przedstawiającej instytucje kultury nadzorowane przez Departament Dziedzictwa Kulturowego (stan na 2020 rok), która na co dzień w formie planszowej prezentowana jest w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Ekspozycja została przygotowana przez Biuro Programu „Niepodległa” z inicjatywy i we współpracy z Departamentem Dziedzictwa Kulturowego MKiDN.

po lewej stronie spis instytucji kultury, po prawej mapa Polski z pinezkami obrazującymi ich rozmieszczenie na terenie kraju

Na pierwszej planszy znajduje się spis instytucji kultury nadzorowanych przez DDK, a także mapa prezentująca ich rozmieszczenie na terenie Polski. Pozostałe plansze poświęcone są poszczególnym placówkom – zawierają krótki opis ich działalności, kody QR odsyłające do stron instytucji, a także adnotacje o wpisie na listę UNESCO lub Pomników Historii jeśli dany obiekt się na nich znajduje, albo o przyznaniu Znaku Dziedzictwa Europejskiego.

Wystawa dostępna jest na stronie www.gov.pl.