Kontrast
Wielkość czcionki

„Rówieśnicy Niepodległej” - listopadowe spotkania online

Dobiega końca projekt „100 100-latków na 100-lecie”, podczas którego przeprowadzano wywiady z osobami, które przeżyły około 100 lat i pamiętają II Rzeczpospolitą. Z tej okazji przygotowano 3 wyjątkowe spotkania online ze specjalistami, którzy opowiedzą o tajemnicach projektu, sukcesach i roli opowieści w tworzeniu obrazu historii. Podczas rozmów promowana będzie publikacja podsumowująca projekt, która towarzyszy podróżującej wystawie „Rówieśnicy Niepodległej” i stronie internetowej rowiesnicyniepodleglej.pl.

100 100-latków na 100-lecie

Prace nad projektem „100 100-latków na 100-lecie” rozpoczęły się w 2017 roku. Badacze poszukiwali Rówieśników Niepodległej, czyli osób urodzonych w latach 1918-1923. Udało się dotrzeć do licznej grupy Świadków Historii, a ostatecznie nagrano 97 relacji. Na podstawie wypowiedzi seniorów powstały wystawa plenerowa, publikacja oraz strona internetowa. Każda relacja stulatka to opowieść o wieku niepodległości Polski, gdzie w osobistych historiach wspomnienia o codzienności przeplatają się z wielkimi wydarzeniami z dziejów politycznych kraju.

Ilustracja kwadratowa. Na białym tle przedstawiono siedem rzędów kółek, w których znajdują się portrety starszych osób, zarówno kobiet jak i mężczyzn. Większość portretów znajduje się na czerwonym tle, kilka z nich jest na fioletowym tle. Na wysokości czwartego, piątego i szóstego rzędu, po prawej stronie, znajduje się czerwony napis: Rówieśnicy Niepodległej. Sto lat historii Polski z perspektywy najstarszych Polaków. Spotkanie on-line wokół książki. 11.11.2020 r. godz. 18:00. Transmisja on-line na żywo: www.facebook/centrumhistoriizajezdnia. W prawym górnym i dolnym lewym rogu ilustracji, po przekątnej, znajdują się czerwone trójkąty; ten po prawej stronie zawiera białe logo Zajezdni, ten po lewej stronie zawiera białą grafikę przedstawiającą dwie postaci.

Więcej o przebiegu projektu i jego rezultatach będzie można usłyszeć podczas trzech spotkań online:

  • 5 listopada 2020, o godz. 18:00transmisja z Muzeum Kresów w Lubaczowie – dyskusję poprowadzi Jakub Gałęziowski z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, a udział wezmą: dr Katarzyna Bock-Matuszyk i Marek Szajda z Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”, Karolina Żłobecka z Muzeum Nowej Huty – Oddziału Muzeum Krakowa oraz Piotr Zubowski z Muzeum Kresów w Lubaczowie.
  • 9 listopada 2020, o godz. 17:00transmisja z Centrum Integracji Kulturalnej Orzeł w Bolesławcu – Na spotkaniu ją promującym Marek Szajda i Marcin Musiał z Centrum Historii Zajezdnia podsumują projekt, opowiadając min. o pracach nad wystawą i samą książką.
  • 11 listopada 2020, o godz. 18:00transmisja z Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu – Dyskusję poprowadzi Dominik Czapigo z warszawskiego Ośrodka Karta. Uczestnikami spotkania będą: prof. UJ dr hab. Marta Kurkowska-Budzan (Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego), dr Katarzyna Bock-Matuszczyk (Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”), Piotr Zubowski (Muzeum Kresów w Lubaczowie) i Marek Szajda (Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”).

Publikacja „Rówieśnicy Niepodległej”

Papierowe podsumowanie projektu to pięknie wydana, licząca niemal 400 stron i bogata w materiał zdjęciowy publikacja. Książka zawiera „Galerię Rówieśników Niepodległej”, czyli ich biogramy wraz ze zdjęciami. Następnie, chronologicznie uporządkowane zostały wspomnienia stulatków, od dwudziestolecia międzywojennego po czasy powojenne i lata komunizmu. Ostatnia część publikacji to refleksje na temat najważniejszych wydarzeń i wynalazków minionego wieku, a także osobiste definicje niepodległości uczestników projektu.

otwarta książka

Zdjęcie dzięki uprzejmości Centrum Historii Zajezdnia

Wybrane wspomnienia, zdjęcia i dokumenty znalazły się na wystawie „Rówieśnicy Niepodległej”. Na planszach znalazła się opowieść opowiedziana wieloma głosami o dzieciństwie i młodości w dwudziestoleciu międzywojennym, doświadczeniach II wojny światowej, życiu po wojnie i w czasach komunizmu. Po wernisażu przed budynkiem Centrum Historii Zajezdnia, który odbył się we Wrocławiu w listopadzie 2018 r., wystawę można było obejrzeć w Jeleniej Górze, Kątach Wrocławskich, Opolu, Białymstoku, Żmigrodzie, Malborku, Radzionkowie, Tokarni, Kielcach, Bolesławcu, a ostatnim jej przystankiem będzie Lubaczów w woj. podkarpackim. Miejsca ekspozycji to miejscowości, z którymi związani są cytowani Rówieśnicy Niepodległej. Wystawa dostępna jest również wirtualnie na specjalnej internetowej www.rowiesnicyniepodleglej.pl.

Serdecznie zachęcamy do oglądania wystawy oraz uczestnictwa w spotkaniach promujących książkę! Projekt „100 100-latków na 100-lecie” sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2022.