Kontrast
Wielkość czcionki

Rusza nabór na dofinansowanie działań zagranicznych na rok 2019

Instytut Adama Mickiewicza ogłasza nabór do programu dotacyjnego „Kulturalne pomosty” na rok 2019! Jest to część Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA, priorytetu 3: „Projekty zagraniczne”.

Konkurs skierowany jest do podmiotów prawa polskiego: organizacji pozarządowych i samorządowych instytucji kultury (z wyłączeniem współprowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Dofinansowane mogą zostać wydarzenia kulturalne przygotowane we współpracy z partnerem zagranicznym i realizowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. W programie można wnioskować o kwoty od 25 tys. do 500 tys. złotych. Do rozdysponowania przeznaczono 5 mln zł. Jeden wnioskodawca może złożyć nie więcej niż dwa wnioski w programie. Więcej informacji można znaleźć w Regulaminie.

Przygotowane projekty muszą być zgodne z „Wytycznymi programowymi” odnośnie zakresu merytorycznego zadań. Dofinansowane zostaną zadania realizowane wyłącznie na terenie: Białorusi, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Rumunii, Słowacji, Ukrainy, Węgier, Finlandii, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Chin, Gruzji, Japonii, Republiki Korei i USA.

Nabór wniosków trwa do 27 marca 2019 r. do godziny 15:59. Wnioski można będzie składać poprzez system Witkac. Szczegółowych informacji o konkursie udziela pracownik IAM Małgorzata Ustymowicz (tel. +48 22 447 61 29; e-mail: ).