Kontrast
Wielkość czcionki

Rusza program „Godność. Wolność. Niepodległość” dla szkół

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłasza nabór do nowego programu edukacyjnego dla szkół i placówek oświatowych, „Godność. Wolność. Niepodległość”. Umożliwi on pozyskanie środków na organizację obchodów związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

Szkolne projekty powinny obowiązkowo zawierać organizację wystawy, złożonej z pamiątek związanych z odzyskaniem niepodległości i budową państwowości Polskiej, jak i wycieczkę patriotyczną związaną tematycznie z wydarzeniami historycznymi, postaciami oraz polskimi osiągnięciami z okresu II Rzeczypospolitej. Dodatkowo mogą uwzględniać inne działania w zakresie edukacji patriotycznej, w szczególności: koncerty, inscenizacje, rekonstrukcje historyczne, spotkania ze świadkami historii, gry terenowe lub imprezy sportowe.

ręce chłopca, przed nim kartka z zapisaną literką A ołówkiem, który trzyma w ręku

Dofinansowanie można uzyskać w wysokości od 3000 zł do 10000 zł. Organ prowadzący powinien zapewnić 20 proc. wkładu własnego całkowitej kwoty niezbędnej na przygotowanie oraz promocję zadania. Wnioski szkół powinny być kierowane do organów prowadzących w nieprzekraczalnym terminie do 11 czerwca. Następnie zostaną one poddane ocenie, a wyniki ogłoszone zostaną do 17 sierpnia na stronie www.bip.men.gov.pl. Środki na realizację zadania zostaną przekazane szkołom do 28 września, a realizacja projektu powinna nastąpić się do 30 listopada.

Program „Godność. Wolność. Niepodległość” został przygotowany przez MEN w ramach rządowego programu wieloletniego „Niepodległa”. Jego celem jest wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, kształtowanie postaw patriotycznych i wspieranie szkół i placówek oświatowych w kształtowaniu postaw opartych na wspólnych dla Polaków wartościach, jak wolność, godność, solidarność, czy prawa człowieka.

Minister Anna Zalewska zachęca do składania wniosków. Wzory, harmonogram i kryteria oceny dostępne są na stronie Ministerstwa. W razie pytań prosimy o kontakt z Departamentem Wychowania i Kształcenia Integracyjnego w Ministerstwie Edukacji Narodowej, numer telefonu 22 34 74 228, fax: 22 34 74 229, e-mail: sekretariat.DWKI@men.gov.pl.