Kontrast
Wielkość czcionki

Rząd uchwalił Program Wieloletni „Niepodległa”

24 maja 2017 roku rząd uchwalił Wieloletni Program „Niepodległa”. Ma on łączyć różne inicjatywy organizowane z okazji obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Obchody koordynowane są przez Biuro Programu „Niepodległa”.

Program zakłada działania w trzech obszarach (priorytetach). Pierwszy to projekty, za które będą odpowiedzialne narodowe instytucje kultury, podległe Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wśród tych projektów znajdziemy wystawy (m.in. „Stanisław Wyspiański – katalog” w Muzeum Narodowym w Krakowie, „Znaki wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej w latach 1918-1989” w Zamku Królewskim w Warszawie, „Stulecie Awangardy w Polsce” w Muzeum Sztuki w Łodzi), koncerty (m.in. sześć koncertów symfonicznych „powstało w wolnej Polsce, realizowanych przez Filharmonię Narodową) oraz filmy (m.in. cykl pt. ”Polska Niepodległa – historia w ożywionych obrazach” realizowany przez Wytwórnię Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, cykl „Rzeczpospolita modernistyczna” realizowany przez Polski instytut Sztuki Filmowej). Poza tym zaplanowano produkcję serii gier edukacyjnych, stworzenie murali, akcję „Narodowe Śpiewanie” (na wzór popularnego „Narodowego Czytania”) i wiele innych projektów.

Za drugi priorytet odpowiada Biuro Programu „Niepodległa” – w drugiej połowie 2017 roku BPN uruchomi programy dotacyjne: „Koalicje dla Niepodległej” (wspierający organizację obchodów przez inicjatywy obywatelskie) oraz „Niepodległą” (skierowany do samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych). Informacje o rozpoczęciu naboru do projektów oraz zasadach przyznawania dotacji będzie można wkrótce znaleźć na stronie internetowej niepodlegla.gov.pl.

Za program zagraniczny obchodów (trzeci priorytet) odpowiada Instytut Adama Mickiewicza. Będą to projekty prezentujące dorobek polskiej kultury ostatniego stulecia, ukazany w perspektywie tysiącletniej historii Polski. Zadania realizowane przez IAM zostały wpisane w trzy ścieżki tematyczne: „Ignacy Jan Paderewski. Ikona Niepodległości”, „Polonia i Polacy za granicą”, „Polki”, „Pokolenie Niepodległej”, „Awangarda”, „Robotnicy”, „Duchowość Niepodległej”.

Inspiracją dla wspólnego świętowania są wartości szczególnie ważne dla Polaków: wolność, poszanowanie godności i praw człowieka oraz solidarność. Są one spoiwem dla wszystkich działań, realizowanych w każdym z trzech priorytetów programu „Niepodległa”.

Pobierz: Wieloletni Program Rządowy „Niepodległa”