Kontrast
Wielkość czcionki

Sinfonia Iuventus dla Niepodległej

Sinfonia Iuventus zaprasza na koncert poświęcony w całości muzyce polskiej XX i XXI wieku w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego. Będzie to popis znakomitego wiolonczelisty Tomasza Strahla. Soliście towarzyszyć będzie Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa pod batutą Mirosława Jacka Błaszczyka. 

W programie koncertu znajdują się dwa koncerty wiolonczelowe, które pozwolą w pełni ukazać wszechstronność talentu Tomasza Strahla – „Koncert na wiolonczelę i orkiestrę smyczkową” Stanisława Moryty oraz „II Koncert wiolonczelowy Prières” Piotra Mossa. Dzieło Stanisława Moryty z 1992 roku nasycone jest dramatyczną, elegijną ekspresją, eksponuje też silnie wiolonczelową wirtuozerię. II Koncert wiolonczelowy Piotra Mossa z podtytułem „Prières” czyli „Modlitwy” skomponowany został w 2003 roku, a w Polsce premierowo wykonał go właśnie Tomasz Strahl z NOSPR w 2005 roku. 

Główny bohater koncertu, Tomasz Strahl, to ceniony solista, kameralista, nauczyciel akademicki, laureat prestiżowych nagród i odznaczeń, należący do najwyżej cenionych wiolonczelistów swojego pokolenia.

Program koncertu uzupełniają dwie uwertury – pierwsza z nich otwierała zapomnianą operę „Maria” Romana Statkowskiego z 1904 roku, w chwili premiery uznaną za jedno z najlepszych polskich dzieł tego gatunku czasów postmoniuszkowskich. Orkiestrowy wstęp zachwyca symfonicznym rozmachem i dramatycznym nerwem wprowadzającym w akcję rozgrywającą się na siedemnastowiecznych Kresach. Międzywojnie reprezentować będzie w programie „Uwertura na orkiestrę” Antoniego Szałowskiego, jednego z licznych polskich uczniów sławnej Nadii Boulanger, hołdującej zwłaszcza stylistyce neoklasycznej – obecnej też w tym błyskotliwym utworze.

Dyrygent polskiego wieczoru, Mirosław Jacek Błaszczyk, to dyrektor artystyczny Filharmonii Śląskiej oraz dyrektor artystyczny i juror Międzynarodowych Konkursów Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach. Od lat związany z Polską Orkiestrą Sinfonia Iuventus, był jej dyrektorem artystycznym, obecnie zaś jest członkiem Rady Artystycznej i koordynatorem ds. artystycznych. 

Ten wyjątkowy koncert odbędzie się 22 czerwca o godzinie 19. 

Koncert dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.