Kontrast
Wielkość czcionki

Śląskie nowości na bibliotecznych półkach

Półki biblioteczne dotyczące historii i tradycji Śląska regularnie są uzupełniane o nowości wydawnicze. Instytut Śląski w Opolu prezentujemy 12 publikacji z lat 2019-2020 o historii i współczesności śląska, kulturze niematerialnej i śladach materialnych przełomowych wydarzeń. Rok 2021 to kolejny rok świętowania 100-lecia powstań śląskich i plebiscytu 1921.

 Seria „Encyklopedia Wiedzy o Śląsku”

Encyklopedia Wiedzy o Śląsku to seria wydawnicza, która na podstawie specjalnie dobranych źródeł prezentuje historię regionu. W serii można znaleźć tomy:

„Powstania Śląskie i plebiscyt ze współczesnej perspektywy”

okładka książki
Książka Michała Lisa ukazuje oceny i opinie o powstaniach śląskich 1919, 1920 i 1921 i plebiscycie z 20 marca 1921 r., od tych wyrażanych bezpośrednio po zakończeniu III powstania, po dyskusję w 2011 r. o charakterze obchodów 90. rocznicy wydarzeń z 1921 r. Autor udokumentował argumentację przebiegu polsko-niemieckiego sporu o część Górnego Śląska, w której ludność polska stanowiła znaczny odsetek mieszkańców po I wojnie światowej i atmosferę, w jakiej obydwie strony uzasadniały swoje roszczenia do tego bogatego w węgiel i uprzemysłowionego obszaru. Pokazał też, jak pamięć o wydarzeniach była

„Górnośląska Konwencja Genewska pomiędzy Polską a Niemcami 1922-1937”

okładka książki
Stanisław Komar w latach 1934-1938 pisał o sprawach Górnego Śląska doby międzywojnia. Pod tym pseudonimem ukrywał się Marek Stanisław Korowicz (1903–1964), specjalista od prawa konstytucyjnego i międzynarodowego, absolwent prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wielokrotnie analizował obowiązującą w latach 1922–1937 Polsko-Niemiecką Konwencję Górnośląską, zawartą w Genewie, zarówno w poważnych rozprawach naukowych, jak i w publicystyce przeznaczonej dla szerszego kręgu czytelników. 80 lat później naukowcy wracają do jego tekstów.

„Stulecie odrodzenia polskiej waluty. Materiały z konferencji”

okładka książki
Książka pod redakcją Bartosza Kuświka zbiera artykuły po konferencji “W stulecie wprowadzenia marki polskiej na terenie Rzeczpospolitej”, która odbyła się w styczniu 2020. Autorzy opisują dzieje waluty polskiej w ciągu ostatnich 100 lat.

„Martyrologia duchowieństwa Śląska Opolskiego w latach powstań śląskich i II wojny światowej”

okładka książki

Książka Andrzeja Hanicha opowiada o księżach, proboszczach, zakonnikach i siostrach zakonnych, którzy stracili życie podczas powstań śląskich i w trakcie II wojny światowej.

„Śląsk wierny Ojczyźnie”

okładka książki

Jest to książka obrazująca wiedzę i doświadczenie Ślązaka urodzonego w Wielkopolsce, przeżywającego w Generalnym Gubernatorstwie czwarty rok okrutnej niemieckiej okupacji. Autor przedstawia prosty wykład dziejów polskości Śląska tym, którzy nie do końca rozumieją śląskość. Zbyszko Bednorz pisał do tych, których cały okupacyjny świat to Warszawa, a co najwyżej Generalne Gubernatorstwo. Pierwsze wydanie książki miało miejsce w roku wybuchu powstania w getcie warszawskim, a po­wstanie warszawskie miało rozpocząć się dopiero za kilka miesięcy. W ręce czytelników trafia wydanie 3.

„Memorjał dotyczący spraw kościelnych polskiej mniejszości narodowej w Niemczech”

okładka książki

 

W 1929 r. Związek Polaków w Niemczech wydał „Memoriał dotyczący spraw kościelnych polskiej mniejszości narodowej w Niemczech”, z którego do naszych czasów przetrwało zaledwie kilka egzemplarzy. Po ponad dziewięćdziesięciu latach od opublikowania, z troski o zachowanie jego dziedzictwa, ukazało się jego wydanie fototypiczne.

„Górny Śląsk i Ślązacy w latach 1740-1950 – w oczach Polaków i Niemców”

okładka książki

Publikacja to wybór tekstów dokonany przez Michała Lisa i Aleksandrę Trzcielińską-Polus. 44 Dokumenty odnoszą się do historii Śląska pisanej z perspektyw dwóch narodów przez ponad 200 lat.

Śląskie śpiewniki

Wydawane przez Instytut Śląski śpiewniki zawierają zapis nutowy i tekst danej piosenki. W niektórych przypadkach przedstawione są różne warianty słów i melodii. Materiały posiadają liczne wyjaśnienia w przypisach, co czyni je bardzo przystępnymi.

„Nadstawcie ucha, kochani ludkowie. Pieśni powstań śląskich”

okładka książki

Adolf Dygacz w publikacji „Nadstawcie ucha, kochani ludkowie. Pieśni powstań śląskich” prezentuje śląskie pieśni ludowe okresu powstań na Górnym Śląsku, silnie związane z dziejami regionu lat 1919–1921. W historii lokalnego folkloru muzycznego jest to jedyny przykład udokumentowania pieśni samorodnych bezpośrednio po tych wydarzeniach w tak wielkim wymiarze. Ich treść utrwaliły czasopisma, broszury, śpiewniki i ulotki z tego okresu. Śląskie powstania dały impuls do opracowania wielu projektów pieśni, których tematyka przyjęta została przez społeczność w repertuarze ludowym.

„Pieśni znad Odry”

okładka książki
Adolf Dygacz w śpiewniku wydanym w 1956 r. pt. „Śpiewnik opolski” umieścił po raz pierwszy dwie pieśni o “mataczkorach”, czyli odrzańskich flisakach. Pieśni odrzańskie nie były dotąd publikowane. Naukowiec poszukiwania prowadził w latach 1954-1960, na terenach po obu stronach Odry w blisko stu miejscowościach.

Na śląskich szlakach kultury i humoru

„Przewodnik po Szlaku Pamięci Powstań Śląskich na Opolszczyźnie

okładka książki

W 2019 roku utworzono Szlak Pamięci Powstań Śląskich na Opolszczyźnie. Szlak wiedzie z północy województwa w stronę południową i w znacznej mierze obrazuje przebieg linii frontu podczas III powstania śląskiego w 1921 roku. Towarzyszyła mu wystawa banerowa prezentowana np. w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu. Kolegium redakcyjne: Bolesław Bezeg, Oktawian Bik, Patryk Frydel, Łukasz Gruca, Damian Kaniak, Łukasz Kaspryk, Albert Ogiolda, Bartosz Pawlak, Karolina Zioła opracowało także przewodnik.

Przewodnik po wystawie „Ślązacy dla Niepodległej. Trwanie-wiara-nadzieja-walka”

okładka książki

Na wystawę „Ślązacy dla Niepodległej. Trwanie-wiara-nadzieja-walka” składają się: się słowo historyka, prezentacja dokumentacji postaw władz niemieckich oraz etapy decyzji konferencji pokojowej, kolejne elementy zabiegów mających na celu powrót regionu do Macierzy, przykłady rozczarowania ludności po decyzji o plebiscycie, na końcu rozpaczliwa walka z broniącymi status quo przeważającymi siłami niemieckimi. Cała wystawa i katalog dostępne są bezpłatnie na stronie Instytutu Śląskiego.

„Śląski kogel-mogel, czyli wybór karykatur, satyr i dowcipów politycznych oraz takich sobie, głównie z okresu powstań śląskich”

okładka książki

Książka autorstwa Zenona Jasińskiego to wydanie drugie, poprawione i uzupełnione wydawnictwa z 1984 roku. Prezentuje ona humor wykorzystywany m.in. w propagandowych druczkach, które miały przekonać do głosowania za Polską lub za Niemcami. Pokazuje walkę na słowa, która toczyła się w przestrzeni życia codziennego Ślązaków w latach 1918-1921.

 

Wszystkie opisane publikacje sfinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.