Kontrast
Wielkość czcionki

Spotkanie informacyjne dotyczące programu dotacyjnego „Kulturalne pomosty”

Instytut Adama Mickiewicza w ramach przygotowań do otwarcia naboru w programie dotacyjnym „Kulturalne pomosty” na rok 2020 przeprowadzi spotkanie informacyjne poświęcone programowi. Odbędzie się ono 19 listopada 2019 roku, o godzinie 10:00, w siedzibie IAM przy ulicy Mokotowskiej 25. 

Wszystkie zadania w programie muszą być realizowane przez beneficjentów we współpracy z zagranicznymi partnerami z krajów wskazanych w priorytetach geograficznych. Powinny odnosić się do treści „Wytycznych programowych” i wpisywać w cele 3 Priorytetu Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2022 „Projekty zagraniczne”.

Oczekiwanym efektem programu powinno być stworzenie podstaw dla działań nie tylko inicjujących, lecz przede wszystkim podtrzymujących współpracę z partnerami z krajów wskazanych w priorytetach geograficznych, które w efekcie mogą przyczynić się do powstania trwałej sieci powiązań instytucjonalnych, biznesowych i społecznych oraz ugruntować zainteresowanie wymianą kulturalną z Polską.

Podczas spotkania zostaną przekazane informacje o założeniach przyświecających programowi dotacyjnemu „Kulturalne pomosty”, a także o tym jak dopełnić niezbędnych formalności przy składaniu wniosku i jakie problemy pojawiają podczas realizacji zadań. Przedstawiciele Icnstytuut Adama Mickiewicza będą też odpowiadać na pytania. Spotkanie potrwa około dwóch godzin.

Program jest kierowany do organizacji pozarządowych i samorządowych instytucji kultury, które nie są współfinansowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.