Kontrast
Wielkość czcionki

Świętujemy stulecie wybuchu powstania wielkopolskiego!

W grudniu świętujemy setną rocznicę zrywu niepodległościowego zwieńczonego sukcesem – powstania wielkopolskiego! Przyczyniło się ono do włączenia Wielkopolski w granice formującej się II RP. Z tej okazji przed nami radosne festyny, rekonstrukcje, koncerty i wiele innych atrakcji!

harcerki niosące długą flagę, w tle ludzie z flagami

Polski Sejm Dzielnicowy 2018. Pochód Polski ulicami Poznania.
Zdjęcia dzięki uprzejmości organizatora.

W związku z nawiązaną współpracą z Wielkopolskim Muzeum Niepodległości, Biuro Programu „Niepodległa” aktywnie włącza się w organizację inicjatyw upamiętniających setną rocznicę wybuchu powstania. Jak mówi Wojciech Kirejczyk, Zastępca Dyrektora Biura Programu „Niepodległa”, „nie wyobrażamy sobie obchodów stulecia odzyskania niepodległości bez upamiętnienia tak ważnych dla naszego państwa wydarzeń. Powstanie wielkopolskie umożliwiło uformowanie dużej części zachodnich granic kraju po 1918 roku”.

dzieci w strojach regionalnych śpiewają na scenie

„Będziemy dumać, śpiewać” – Koncert na 100 lat niepodległości w Chludowie.
Zdjęcie dzięki uprzejmości organizatora.

Już od listopada trwają konkursy, prace nad wydawnictwami edukacyjnymi czy działania edukacyjne z dziećmi. Realizowane wydarzenia angażują mieszkańców na różnorakie sposoby. Rekonstrukcje historyczne upamiętniają wydarzenia z grudnia 1918, np. pochód Polskiego Sejmu Dzielnicowego ulicami Poznania, wydarzenia ze Wschowy, Nowego Tomyśla, Śremu czy Gniezna. Nowotomyski Ośrodek Kultury przygotował projekcję filmu niemego z 1929 r. „Ponad śnieg”. Inicjatywy muzyczne obejmują m.in. występ Zespołu Pieśni i Tańca Chludowianie w Chludowie, koncert megachóru złożonego z 12 chórów z Wielkopolski w Gnieźnie, roztańczoną opowieść o wolności w Luboniu, inscenizację w Skokach, projekt „Powstanie Wielkopolskie pieśnią i wierszem ukazane”, widowisko w Murowanej Goślinie, koncerty w Poznaniu i w Sierakowie. Dzieci i młodzież zaproszono do udziału w konkursach plastycznym i literackim, happeningu, spektaklach i innych inicjatywach artystycznych. Powstały dedykowane wystawy i publikacje popularyzujące lokalną historię, np. o Szlaku Walk Powstańców Wielkopolskich o Rawicz, o obozie jenieckim w Szczypiornie, czy ekspozycję pamiątek po Antonim Knajdku. Dofinansowanie ze środków Programu Wieloletniego „Niepodległa” otrzymały 23 projekty wielkopolskich stowarzyszeń i instytucji kultury.

na scenie z przodu orkiestra z instrumentów smuczkowych, w tle śpiewający męski chór

Uroczysty koncert „Powstanie Wielkopolskie pieśnią i wierszem ukazane”.
Zdjęcia dzięki uprzejmości organizatora.

„Realizację pierwszych projektów zaczęliśmy 15 listopada, a kulminacyjnym momentem będą oczywiście dni od 26 do 28 grudnia. To właśnie dzień po słynnym przemówieniu Ignacego Jana Paderewskiego z balkonu hotelu Bazar wybuchło Powstanie” opowiada Tomasz Łęcki, Dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości. „Dokładnie sto lat po tamtych wydarzeniach, 26 grudnia, zaprosimy Poznaniaków na inscenizację wjazdu Paderewskiego do Poznania, a dzień później zainscenizujemy walki przed Odwachem. Kończymy 28 grudnia koncertem na Rynku”.

na zdjęciu aktor w przebraniu Paderewskiego z żoną wchodzą na scenę wśród wwatującego tłumu z kwiatami

Przyjazd Paderewskiego do Poznania podczas inscenizacji „Skoczanie w Powstaniu Wielkopolskim”.
Zdjęcia dzięki uprzejmości organizatora.

Zapraszamy wszystkich do wspólnego świętowania!