Kontrast
Wielkość czcionki

Szkolny "Rok dla Niepodległej" na półmetku

W tym roku obchodzimy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Rok szkolny 2017/2018 został ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Rokiem dla Niepodległej”. Jakie działania edukacyjne zostały podjęte?

Rok szkolny 2017/2018 jest już na półmetku, co skłania do pierwszych podsumowań. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska zreasumowała nie tylko dotychczasowe działania MEN w ramach wieloletniego programu „Niepodległa”, ale także i szereg inicjatyw edukacyjnych, które w szczególny sposób nawiązywały do tegorocznych obchodów, zarówno w kraju jak i za granicą. Co ciekawe, szkolne punkty konsultacyjne z całego świata ogłosiły już 83 inicjatywy, a kuratoria oświaty w ramach „Roku dla Niepodległej” przygotowały już 198 inicjatyw.

W ramach Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa” MEN przekaże szkołom i punktom konsultacyjnym 6,9 mln złotych w latach 2017-2021 na realizację zadań związanych z edukacją patriotyczną. We współpracy ze Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej będą z kolei przyznawane tytuły „Szkoła Niepodległej”.

Sam gmach Ministerstwa został udekorowany szyldem  „100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI. OŚWIATA” oraz biało-czerwonymi barwami, co jednocześnie nawiązuje do setnej rocznicy powołania Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, będącego odpowiednikiem MEN-u. Na dziedzińcu Ministerstwa stanęła wystawa dedykowana Ojcom Niepodległości, przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Szczecinie.

Warto także pamiętać, że na stronie internetowej MEN-u działa zakładka poświęcona obchodom rocznicowym, a do liceów i techników w całym kraju trafiły specjalnie opracowane kalendarze edukacyjne IPN i MEN „Niepodległość 1918-2018”.

Minister Zalewska skierowała również specjalny list do dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów, w którym apeluje o włączanie się we wspólne świętowanie setnej rocznicy odzyskania niepodległości Polski: poprzez wspólne odśpiewanie w szkołach Mazurka Dąbrowskiego w piątek, 9 listopada 2018 o godz. 11.11. Pełna treść listu jest dostępna na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.