Kontrast
Wielkość czcionki

Tożsamość Polska w Muzeum Plakatu

Wystawa „Tożsamość polska”, której wernisaż odbył się 14 listopada, prezentuje blisko 300 plakatów ze zbiorów Muzeum Plakatu w Wilanowie. Uzupełniają ją obiekty pochodzące z Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej i kolekcji prywatnych: Piotra Dąbrowskiego i  Waldemara Izdebskiego. Wystawę można oglądać do 1 marca 2020 roku.

Wystawa ma charakter pokazu plastyki i prezentuje obrazy rozrzuconych na przestrzeni stulecia. Ekspozycja jest ułożona jest według grup tematycznych. Odstępstwa od chronologii i grupowanie dzieł w klastery ma ukazywać ponadczasowe relacje, wędrówkę niektórych motywów lub ich uwspółcześnioną redakcję.

plakat wydarzenia

Działy wystawy to:

I.         Pejzaż polski – krajobraz ojczysty 

II.        Godło, flaga, barwy, rekwizyty

III.      Żołnierz polski

IV.      Polonia

V.        Marka polska

VI.      Imponderabilia

VII.     Panteon wielkich Polaków

VIII.    Silva rerum

IX.      Imaginarium

X.        Appendix

Poszczególne artefakty przypisane zostały do konkretnej, nadrzędnej kategorii, jednak równie dobrze mogłyby pojawić się w innych konfiguracjach. Posiadają bowiem referencje dotyczące pokrewnych tematów. 

Wystawie towarzyszy bogaty program wydarzeń adresowanych do różnych grup odbiorców, w tym dla seniorów, nauczycieli czy też osób niewidomych i posługujących się językiem migowym. Wyjątkową ofertę przygotowano dla uczniów szkół ponadpodstawowych w terminach zimowych ferii.  Organizatorzy zapraszają na warsztaty dyskusyjne, podczas których będą analizować plakaty pod względem formy, treści oraz symboli i odniesień literackich, historycznych i politycznych. Prezentowane na wystawie dzieła będą punktem wyjścia do rozmów o uniwersalnych tematach, które pojawiają się na pisemnych i ustnych egzaminach maturalnych. Każde ze spotkań poświęcimy innemu zagadnieniu, które zostanie omówione w szerokim kontekście kulturowym, w nawiązaniu do literatury, historii i nurtów artystycznych.

stary plakat

Jadwiga Salomea Hładki , Edward Manteuffel, Antoni Wajwód, Pologne, Drukarnia Narodowa, Kraków, 1930-1939, offset, 60 x 47 cm

Temat pierwszy to „Krajobraz ojczysty. W poszukiwaniu obrazu Polski”. Podróżując po Polsce szlakiem wskazanym przez plakaty turystyczne i propagandowe odwiedzimy m.in. Wilno, Lwów, Kraków, Warszawę, Biskupin, bałtyckie porty oraz ziemie odzyskane. Temat drugi – „Rycerz, wieszcz, papież i noblista, czyli panteon bohaterów narodowych” – pozwoli na poznanie takich postaci jak Zawisza Czarny czy husarz, Tadeusz Kościuszko czy Józef Piłsudski oraz ikony polskości: Chopina, Mickiewicza, Norwida.

stary plakat

Włodzimierz Zakrzewski, Bądź jak Zawisza, 1945, litografia barwna, 84 x 61 cm

W plakatowym panteonie obecny jest też pierwszy Polak w kosmosie – Mirosław Hermaszewski, papież Jan Paweł II oraz laureaci nagród Nobla.

Temat trzeci to „Polonia, Matka Polka i Miss Polonia. Personifikacje i alegorie ojczyzny”, pokazujący personifikację Polski jako umęczonej i poddawanej torturom kobiety, temat czwarty opowie o symbolach i znakach narodowych, piąty – o lekturach szkolnych, szósty natomiast omówi plakaty prezentujące wydarzenia historyczne nie tylko w celu upamiętnienia ale przede wszystkim
propagandy oraz przeanalizujemy ikonografię druków związanych z ruchem Solidarności, Katyniem oraz katastrofą smoleńską.

Dla młodszych widzów przygotowano takie wydarzenia jak „Polak mały w podróży”, w przystępny sposób prowadzący dzieci z przedszkoli i pierwszych klas szkoły podstawowej przez plakatową podróż wokół Polski i jej bohaterów na przestrzeni dziejów. 

stary plakat

Stasys, Eidrigévičius, Bez tytułu, 1990, offset, 84 x 66 cm

Dorośli będą mogli skorzystać z dyżurów przewodnickich i zwiedzania z przewodnikiem. W ofercie znajdują się także lekcje i zajęcia umówione na określone terminy.

Pełen program wydarzeń towarzyszących można znaleźć tutaj.