Kontrast
Wielkość czcionki

Trwa nabór wniosków dla działań zagranicznych w ramach Programu "Niepodległa"

Ogłoszono nabór w programie dotacyjnym, którego operatorem jest Instytut Adama Mickiewicza. Program, prowadzony w ramach Priorytetu 3, Schemat 3B, Programu Wieloletniego „Niepodległa” wspiera wydarzenia kulturalne realizowane w związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Strategicznym celem programu jest budowanie i umacnianie pozytywnego wizerunku naszego kraju poza granicami poprzez prezentację i promocję kultury polskiej.

Program jest adresowany do podmiotów prawa polskiego: samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych prowadzących działalność kulturalną.

Dofinansowane w tym naborze wydarzenia kulturalne muszą odbywać się w krajach wymienionych w załączniku do regulaminu. Wytyczne programowe do programu IAM „Kulturalne pomosty”, muszą też zostać zrealizowane i opłacone w roku 2018. Warunkiem udziału w konkursie jest współpraca przy realizacji projektów polskich wnioskodawców z partnerami zagranicznymi.

Nabór do programu trwa do 10 grudnia 2017 roku, wnioski można składać wyłącznie pod adresem eboi.iam.pl.

Na wydarzenia w latach 2019-21 corocznie będą ogłaszane kolejne nabory.

Więcej infomacji można znaleźć na stronie internetowej IAM.