„Trzeci maja, czyli dziś” – film dokumentalny w 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja