Kontrast
Wielkość czcionki

„Wolność jest w nas” - wystawa plenerowa w stolicy

„Wolność jest w nas” to projekt Mt 5,14 nawiązujący do uniwersalnego przesłania Dekalogu. W przestrzeni Warszawy pojawiły się plakaty zachęcające do refleksji nad aktualnością 10 przykazań. Pretekstem do akcji jest obchodzona w 2021 roku 30. rocznica pielgrzymki Jana Pawła II – pierwszej do wolnej Polski. Na plakatach wykorzystano fragmenty wypowiedzi Papieża Polaka z 1991 r.

Projekt to próba rozpoczęcia w publicznej strefie dyskusji na temat fundamentu moralności kształtującego życie społeczne. Pretekstem do tego jest przesłanie pielgrzymki Jana Pawła II z 1991 roku, kiedy po przemianach politycznych kluczowym zagadnieniem stała się kwestia odpowiedzialnego korzystania z wolności w wymiarze indywidualnym. U progu III Rzeczypospolitej papież proponował rodakom, by fundament wolnej ojczyzny budowali na Dekalogu. Jego słowa zagościły w różnych dzielnicach stolicy. Za przestrzeń wystawienniczą służą powierzchnie reklamowe na przystankach autobusowych oraz grafiki umieszczone na autobusach. 

plakat Dokąd idziesz z gestem dłoni "tam"

Nauczanie papieskie może być odczytywane również współcześnie, w sferze politycznej, społecznej i obyczajowej. By trafić do szerokiego grona odbiorców, Mt 5,14 zaproponowało wystawę złożoną z nowatorskich projektów graficznych oraz haseł, które odsyłają do papieskiego nauczania. Powstało 10 plakatów – każdy odpowiada jednemu przykazaniu – których zamysł graficzny opiera się na pokazaniu rąk w różnych ujęciach. Są to charakterystyczne gesty symbolizujące konkretne emocje i postawy. Same ręce mają wymiar symboliczny. Ręka jest wyrazem działania oraz nawiązywania kontaktu z drugim człowiekiem, odnosi do prawicy Bożej, oznacza moc, pomaga, ochrania, prowadzi albo karze. Na każdym plakacie znalazł się także cytat z Jana Pawła II.

Pomysłodawcą projektu jest zespół Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, który odpowiada również za warstwę merytoryczną. Formę graficzną nadała plakatom fundacja „Przypominajka”. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.