Kontrast
Wielkość czcionki

Wprowadzenie do budowania partnerstw międzysektorowych – warsztaty

Biuro Programu „Niepodległa” prowadzi nabór na warsztaty dotyczące budowania  partnerstw międzysektorowych, które odbędą się 18 października w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie.

Partnerstwo w realizacji projektów– czy w ogóle jest możliwe? Najczęściej hasło „partnerstwo” kojarzy nam się np. z nieodpłatnym udostępnianiem przestrzeni, a nie z realną współpracą. Tymczasem korzystanie z pomocy innych instytucji/organizacji przyczynia się do ich szybszego rozwoju i zrównoważonego wykorzystywania zasobów. Gdy przestaniemy patrzeć na inne organizacje jak na konkurencje, a zaczniemy w nich dostrzegać partnera, może zadziałać siła synergii.

W ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Biuro Programu „Niepodległa” ogłosiły programy dotacyjne których celem jest zachęcenie wszystkich mieszkańców Polski do radosnego i wspólnego świętowania stulecia odzyskania niepodległości.

Program dotacyjny skierowany jest do samorządowych instytucji kultury, organizacji pozarządowych i innych instytucji, które zawiążą koalicję na rzecz realizacji zadań związanych z obchodami.

Zanim jednak zaczniesz ubiegać się o środki, zachęcamy do wzięcia udziału w warsztatach podczas których zapoznasz się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi budowania i prowadzenia współpracy partnerskiej angażującej przedstawicieli różnych środowisk.

W czasie sześciogodzinnych warsztatów skierowanych do praktyków i animatorów kultury zastanowimy się jak budować partnerstwo w realizacji przedsięwzięć. Warsztaty będą bazowały na wiedzy, doświadczeniach i zasobach Stowarzyszenia Brokerów Partnerstwa (Partnership Brokers Association) oraz Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, a poprowadzi je doświadczony praktyk związany z tymi organizacjami – Rafał Serafin.

Udział w warsztacie jest nieodpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń przesłanych na mail: atatarczuk@niepodlegla.gov.pl

Dodatkowych informacji o programie udziela Aleksandra Tatarczuk (kontakt: atatarczuk@niepodlegla.gov.pl, tel. 22 18 22 607)

Program:

10.00 – Przywitanie. Przedstawienie celu warsztatu – zrozumieć potencjał partnerstwa.

10.10 DLACZEGO PARTNERSTWO

Czym jest partnerstwo

Moja inicjatywa jako przedsięwzięcie partnerskie

Korzyści i problemy różnych sektorów (biznes, sektor publiczny, organizacje
pozarządowe, media, uczelnie, kościół itd.)

Mapa zasobów

Cykl partnerstwa

12.30 Lunch
13.00 JAK BUDOWAĆ PARTNERSTWO

Typowe wyzwania i zasady

Czynniki sukcesu

Rola brokera partnerstwa

14.30 JAK BUDOWAĆ MOJE PARTNERSTWO

Mój plan działań

Program grantowy

Co dalej – dyskusja

15.45 PREZENTACJA PROGRAMÓW DOTACYJNYCH PREMIUJĄCYCH PARTNERSTWO: „KOALICJE DLA NIEPODLEGŁEJ” I „NIEPODLEGŁA”

16:00 Koniec

Informacja o prowadzącym:

Rafał Serafin – absolwent Uniwersytetu of East Anglia w Anglii oraz Uniwersytetów Toronto i Waterloo w Kanadzie. Od 30 lat, zajmuję się problematyką partnerstwa międzysektorowego dla rozwoju zrównoważonego, które angażuje firmy, organizacje społeczne i instytucje publiczne w programowaniu i realizowaniu wspólnych działań. W latach 1993-2010 współpracował z Forum Liderów Biznesu Księcia Walii, które było jedną z pierwszych organizacji propagujących społeczną odpowiedzialność biznesu (również w Polsce i innych krajach Europy Środkowej). Pracował w Kanadzie, Anglii, państwach Europy Środkowej oraz w Pakistanie. Jest członkiem-założycielem Stowarzyszenia Brokerów Partnerstwa, które zrzesza ponad 200 akredytowanych „brokerów partnerstwa” działających na całym świecie. Opublikował ponad 150 artykułów i raportów na tematy związane z problematyka partnerstwa, ochrony środowiska oraz rozwoju zrównoważonego.