Kontrast
Wielkość czcionki

Wyniki naboru w programie dotacyjnym IAM-u!

Instytut Adama Mickiewicza ogłosił wyniki naboru wniosków w programie dotacyjnym „Kulturalne pomosty” na rok 2018. Do udziału w programie zgłoszono 263 wniosków, z czego 233 trafiły do dalszej oceny. Finalnie przyznano dofinansowanie na 74 zadnia na łączną kwotę 10 000 000 zł. Projekty zostaną zrealizowane w 18 krajach do końca 2018 roku.

Wnioski były oceniane przez zespół ekspercki – aby otrzymać dofinansowanie, konieczne było uzyskanie przynajmniej 70 puntów na 100 możliwych. Najwyżej oceniony został projekt Stowarzyszenia Teatralnego Teatr Biuro Podróży, zyskując prawie 89 punktów. Trzy wnioski, które otrzymały największą kwotę dofinansowania – koprodukcja spektaklu teatralnego Teatru Studio im. St. I. Witkiewicza i CalArts, „Głosy gór w Nowym Jorku” zgłoszone przez Fundację Opera oraz cykl przeglądów filmowych „Sto lat niepodległości” Stowarzyszenia Filmowców Polskich – otrzymały  po 400 tysięcy złotych. Żaden z wniosków nie dostał maksymalnej kwoty, o jaką można było wnioskować, czyli pół miliona złotych.

Program „Kulturalne pomosty” jest prowadzony w ramach 3. Priorytetu Programu Wieloletniego „Niepodległa” – „Projekty zagraniczne” na lata 2018-2021.

W jego ramach IAM wspiera wydarzenia kulturalne realizowane w związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Strategicznym celem programu jest budowanie i umacnianie pozytywnego wizerunku naszego kraju za granicą poprzez prezentację i promocję kultury polskiej. Program jest adresowany do podmiotów prawa polskiego: samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych prowadzących działalność kulturalną. Na wydarzenia w latach 2019-21 corocznie będą ogłaszane kolejne nabory.

Wyniki naboru wniosków do programu dotacyjnego „Kulturalne pomosty” na rok 2018