Kontrast
Wielkość czcionki

Wyniki naboru w ramach programu dotacyjnego „Niepodległa”

Biuro Programu „Niepodległa” spośród ponad 2516 wniosków wyłoniło 218 projektów, które otrzymają w tym roku dofinansowanie w ramach programu dotaycjnego „Niepodległa”. Na tegoroczne działania przyznano 13 milionów złotych.

Olbrzymie zainteresowanie programem spowodowało zwiększenie kwoty przeznaczonej na dofinansowania. Biuro Programu „Niepodległa” wspólnie z Pełnomocnikiem Rządu ds. Obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości – Ministrem Jarosławem Sellinem złożyło wniosek o zwiększenie kwoty przeznaczonej na Program Dotacyjny „Niepodległa” w 2018 roku. Dzięki temu, zamiast pierwotnie zakładanych 6 milionów złotych, dofinansujemy projekty o łącznej wartości 13 milionów złotych.

Ze względu na dużą liczbę złożonych wniosków, zgodnie z par. 10 ust. 16 regulaminu programu, Dyrektor Biura Programu „Niepodległa” podjął decyzję o podniesieniu progu upoważniającego do otrzymania dotacji do 79,33 punktów.

Pełną listę projektów, które otrzymały doinansowanie można znaleźć w zakładce Dotacje