Kontrast
Wielkość czcionki

Wyniki naboru wniosków na projekty wojewodów (schemat 2C) PW „Niepodległa”

Rozstrzygnięto konkurs na dofinansowanie projektów własnych wojewodów w Priorytecie 2 Schemat 2C Programu Wieloletniego „Niepodległa”.

W naborze zostało zgłoszonych 27 projektów z 15 województw. Wszystkie przeszły pozytywnie etap oceny formalnej i zostały zakwalifikowane do etapu oceny merytorycznej. Łączna wartość projektów dopuszczonych do oceny eksperckiej wynosiła: 1 796 240,00 zł.

Punktacja przyznana przez ekspertów z Zespołu Oceniającego była podstawą stworzenia listy rankingowej i decyzji Pełnomocnika Rządu ds. Obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej o przyznaniu dofinansowania na realizację 16 projektów 13 województw. Łączna suma dofinansowania przyznanego na realizację tych projektów wynosi 1 000 000,00 zł, co jest zgodne z wartością limitu wyznaczonego dla Schematu 2C w 2019 r.

Wszystkie działania w ramach naboru i decyzje dotyczące wyników konkursu przeprowadzone zostały zgodnie z zasadami obowiązującego Regulaminu Schematu 2C PW „Niepodległa”.

Tabela prezentująca pełną punktację oraz listę wniosków zaopiniowanych pozytywnie.