Kontrast
Wielkość czcionki

Wystawa „Archiwa Rodzinne Niepodległej. Zbiorowy portret rodzin II Rzeczypospolitej” na Krakowskim Przedmieściu

Na najbardziej znanej warszawskiej ulicy – Krakowskim Przedmieściu – stanęła wyjątkowa wystawa. Ekspozycja „Archiwa Rodzinne Niepodległej. Zbiorowy portret rodzin II Rzeczypospolitej” prezentuje najciekawsze opowieści z rodzinnych archiwów, niezwykłe losy i życie codzienne polskich rodzin w okresie II Rzeczypospolitej. Powstała w oparciu o materiały ze zbiorów rodzinnych przekazywane w całej Polsce do Archiwów Państwowych. Zapraszamy do poznawania sekretów rodzin sprzed stu lat!

Zbiorowy portret rodzin II Rzeczypospolitej

Wystawa „Archiwa Rodzinne Niepodległej. Zbiorowy portret rodzin II Rzeczypospolitej” obejmuje 5 głównych działów tematycznych, w których przedstawiono: przekrój narodowościowy, wyznaniowy i wielokulturowość rodzin II RP, ich zróżnicowany status społeczny (od rodzin chłopskich po arystokrację). Nie zabrakło opowieści o udziale w obronie Niepodległej ojczyzny i walce o jej granice, jak i o życiu codziennym II RP i roli kobiet w odrodzonym państwie.

ekspozytory wystawy obok pomnika, na ulicy

Wystawa Archiwa Rodzinne Niepodległej
fot. M. Dobruk

Wystawa powstała w oparciu o materiały ze zbiorów rodzinnych przekazane przez licznych darczyńców do zasobu Archiwów Państwowych w całej Polsce. Ekspozycji towarzyszy katalog prezentujący zarówno bogaty materiał ilustracyjny z rodzinnych archiwów, jak i komentarz historyczny dotyczący poszczególnych działów tematycznych wystawy.

Archiwa Rodzinne Niepodległej

Wystawa realizowana jest w ramach projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej, którego celem  jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na unikalną wartość rodzinnych pamiątek i aktywne zaangażowanie w świętowanie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W ostatnich dwóch latach darczyńcy z całego kraju przekazali do Archiwów Państwowych wiele bezcennych materiałów historycznych, które sukcesywnie są zamieszczane na stronie internetowej archiwarodzinne.gov.pl.  Składają się na nie głównie unikalne fotografie, które dokumentują życie polskich rodzin od końca XIX stulecia po czasy współczesne.

baner z tytułem wystawy, logami i starymi zdjęciami

W ramach projektu w 33 Archiwach Państwowych oraz ich oddziałach, które swoim zasięgiem działania obejmują całą Polskę, uruchomione zostały punkty konsultacyjne, gdzie można uzyskać pomoc i fachową poradę na temat sposobów prowadzenia domowego archiwum, w tym zabezpieczenia starych rodzinnych dokumentów i fotografii. W Archiwach Państwowych odbywają się również cykliczne warsztaty „Zostań rodzinnym archiwistą”, a na stronie projektu zapoznać można się z przygotowanym przez ekspertów poradnikiem pełnym cennych wskazówek na temat właściwego obchodzenia się z rodzinnymi pamiątkami.

Archiwa na Święto Niepodległości

Wystawa to niejedyne działanie, które uświetni obchody 11 listopada. Choć tegoroczne warunki zmieniły charakter świętowania w Opolu, Gorzowie Wielkopolskim i Koszalinie będzie można oglądać wyjątkowe wystawy plenerowe skupione na lokalnej historii. Oprócz tego zaplanowano działania online, m.in. rozstrzygnięcia konkursów i warsztaty z konserwacji archiwaliów czy kaligrafii. Szczegóły można znaleźć na stronach każdego z 33 Archiwów Państwowych – zapraszamy do włączenia się we wspólne świętowanie!

ekspozytory wystawy obok pomnika, na ulicy

Wystawa Archiwa Rodzinne Niepodległej
fot. M. Dobruk

Projekt Archiwa Rodzinne Niepodległej dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022.