Kontrast
Wielkość czcionki

Wystawa „Po Wielkiej Wojnie. Nowa Europa 1918-1923” we Wrocławiu

W roku stulecia Bitwy Warszawskiej wystawa plenerowa, która odwiedziła już 5 krajów będzie pokazywana w Polsce. Europejska Sieć Pamięć i Solidarność  przygotowała wystawę o konsekwencjach pierwszej wojny światowej i zmianach, które zaszły na mapach Europy i w życiu jej mieszkańców. „Po Wielkiej Wojnie. Nowa Europa 1918–1923” 18 czerwca 2020 zostanie otwarta na placu Wolności we Wrocławiu.

Po Wielkiej Wojnie - baner z 3 historycznymi zdjęciami, tytułem, datą i miejscem wydarzenia

„Po Wielkiej Wojnie. Nowa Europa 1918-1923” w roku Bitwy Warszawskiej

Ekspozycja, przygotowana przez Europejską Sieć Pamięć i Solidarność stanowi próbę syntezy burzliwych początków dwudziestolecia międzywojennego, ze szczególnym uwzględnieniem historii Europy Środkowo-Wschodniej. O kształcie wystawy decydowało grono złożone z historyków pochodzących z 20 państw z całego świata. Na wystawę składa się ponad 200 materiałów archiwalnych – fotografii, dokumentów, filmów, map, indywidualnych świadectw pamięci ujętych w przyjazną, interaktywną formę. Uświadamia to niespotykaną skalę przemian, jakie zaszły w latach 1918–1923 w Europie.

Polska prezentacja wystawy odbywa się w roku 100-lecia Bitwy Warszawskiej, mającej doniosłe znaczenie dla przebiegu procesu ustanawiania granic, polskiej drogi do niepodległości i powstrzymania marszu Armii Czerwonej na Zachód, grożącego rozlaniem się rewolucji bolszewickiej na wiele krajów europejskich. Wojna polsko-bolszewicka oraz bitwa mają do dzisiaj fundamentalne znaczenie dla polskiej tożsamości oraz pamięci. Unikatowy charakter wystawy, uwzględniający różne punkty widzenia i różne narracje, pozwala spojrzeć na Bitwę Warszawską z szerszej, europejskiej perspektywy. Ukazuje jej znaczenie w kontekście międzynarodowym, co pozwala na lepsze zrozumienie jej wagi i roli w procesie kształtowania się ładu europejskiego po pierwszej wojnie światowej. W 2020 roku wystawa najpierw zagości we Wrocławiu i będzie można ją zobaczyć do 8 lipca, a następnie odwiedzi Kraków i Warszawę. 

 

Podróż ekspozycji po Europie

To pierwsza prezentacja wystawy w Polsce w ramach europejskiego tournée trwającego od 2018 roku. Do tej pory wystawa odwiedziła symboliczne miejsca związane z I wojną, jak i stolice: Pragę (Czechy), Sarajewo (Bośnia i Hercegowina), Bratysławę (Słowacja), Verdun (Francja), Berlin (Niemcy) i Weimar (Niemcy). Pierwsza wojna światowa (1914–1918) całkowicie zmieniła oblicze kontynentu. Na gruzach czterech mocarstw wyrosło kilkanaście nowych państw. Prawie wszystkie granice zostały wytyczone na nowo, często na fali konfliktów zbrojnych, do których dochodziło jeszcze w ciągu kolejnych pięciu lat od oficjalnego zakończenia wojny. W wielu miejscach procesy te zakończyły się dopiero ok. 1923 roku.

Po Wielkiej Wojnie - plakat z 3 historycznymi zdjęciami, tytułem, datą i miejscem wydarzenia i logo partnerów

W wyniku ścierania się różnych, często odmiennych racji wyłoniła się  tzw. Nowa Europa, w której część narodów postrzegała wynik wojny jako ogromną tragedię, a dla innych był on kulminacją wysiłków w walce o niepodległość. Wszystkie jednak połączył trud odbudowy ze zniszczeń wojennych i wysiłki modernizacyjne przebiegające w cieniu zmian nie tylko politycznych, ale także społecznych, gospodarczych i kulturalnych.

Ze względu na sytuację związaną z epidemią wirusa COVID-19 prezentacja odbywać się będzie przy zachowaniu wszystkich dostępnych środków bezpieczeństwa. Projekt Sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.