Kontrast
Wielkość czcionki

Zabytkomania - konkurs filmowy dla profesjonalistów i amatorów

„Zabytkomania” to konkurs dla miłośników filmu i historii, którzy pragną poprzez swoją twórczość przybliżać i pokazywać bogate dziedzictwo kulturowe Polski, zarówno materialne, jak i niematerialne. 

Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa, koncentruje się bowiem wokół stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Artyści mają zaprezentować wolną Polskę, opowiadając o swoim otoczeniu, zabytkach i tradycjach, czy też bohaterach narodowych. 

plakat wydarzenia

Zabytkomania – ogólnopolski konkurs filmowy

W konkursie mogą wziąć udział zarówno amatorzy, jak i profesjonaliści. Uczestnicy zostaną podzieleni na trzy grupy. W pierwszej konkurować będą artyści między 13 a 18 rokiem życia, w drugiej młodzi amatorzy powyżej 18 roku życia, a w trzeciej profesjonaliści powyżej 18 roku życia. Wszyscy mają to samo zadanie – stworzyć film dokumentalny, reportaż lub animację dotyczącą ich lokalnego dziedzictwa i promującą obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Jak wziąć udział i co można wygrać?

Zainteresowani wzięciem udziału w konkursie muszą do 11 listopada 2018 roku zarejestrować się na portalu konkursowym: zabytkomania.pl i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Przed zgłoszeniem pracy konkursowej należy ją opublikować na ogólnodostępnym portalu (jak youtube.com lub vimeo.com) i dodać tag „zabytkomania2018”.

Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi podczas gali finałowej w grudniu w Warszawie.

Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody – w grupie do 18 roku życia wygrać można sprzęt multimedialny, w pozostałych uczestnicy walczą o nagrody finansowe w wysokości 10 000, 7 000 i 3 000 złotych.