Kontrast
Wielkość czcionki

Zestaw edukacyjny „WYNALAZCY, ODKRYWCY, PRZEMYSŁOWCY – historia polskich innowacji”

Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie zaprasza do udziału w projekcie edukacyjnym „WYNALAZCY, ODKRYWCY, PRZEMYSŁOWCY – historia polskich innowacji”. W ramach projektu uczestnicy otrzymają bezpłatne zestawy zawierające grę edukacyjną, wydawnictwo tematyczne uzupełnione poradnikiem metodycznym oraz skrypt ułatwiający zaplanowanie warsztatów i lekcji.

Projekt kierowany jest do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, jednostek kultury oraz placówek edukacyjnych w całej Polsce. Gra edukacyjna przybliży sylwetki polskich naukowców, odkrywców, wynalazców. Pokaże także ich wkład w rozwój techniki i przemysłu w Polsce oraz na świecie. Treści merytoryczne zawarte w zestawie są zgodne z założeniami podstawy programowej przedmiotów przyrodniczych i humanistycznych starszych klas szkół podstawowych i szkół średnich o profilach ogólnych oraz technicznych. Wykorzystanie zestawu w trakcie zajęć pozwoli na poszerzenie wiedzy uczniów o informacje wymagane podstawą programową oraz wykraczające poza nią. Przewodnik metodyczny wchodzący w skład zestawu pomoże zaplanować zajęcia lekcyjne. Znajdą w nim Państwo odniesienia do wybranych zagadnień umocowanych w podstawie programowej.

Aby otrzymać zestaw edukacyjny, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Formularz będzie aktywny do 31 grudnia 2019 roku.

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.