Kontrast
Wielkość czcionki

Zmiana na stanowisku Dyrektora Biura Programu „Niepodległa”

29 grudnia 2021 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński powołał na stanowisko Dyrektora Biura Programu „Niepodległa” Wojciecha Kirejczyka. Jego poprzednik, Jan Kowalski, złożył rezygnację.

dwóch mężczyzn w garniturach podaje sobie dłonie

Wojciech Kirejczyk przyjmuje powołanie na stanowisko Dyrektora Biura Programu „Niepodległa” z rąk Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego.
Fot. BPN.

Wojciech Kirejczyk – Dyrektor Biura Programu „Niepodległa”

Wojciech Kirejczyk, Dyrektor Biura Programu „Niepodległa”, w latach 2018–2021 był Zastępcą Dyrektora BPN. Współkoordynował od początku akcje łączące Polaków w kraju i za granicą, takie jak „Niepodległa do hymnu” (wspólne śpiewanie Mazurka Dąbrowskiego w samo południe 11 listopada); „#mojaflaga” (zachęcająca do wywieszania biało-czerwonej flagi 2 maja dla uczczenia Dnia Flagi RP), czy Festiwal Niepodległa na Krakowskim Przedmieściu. Jest zaangażowany w kompleksową organizację i wsparcie wydarzeń i akcji zachęcających do wspólnego świętowania i upamiętniania wydarzeń budujących polską państwowość, a zwłaszcza w Projekty BPN prezentujące historię w nowoczesny sposób, wykorzystujące technologię w służbie kultury.

mężczyzna w marynarce przed pawilonem Niepodległa. Miejsce Spotkań

Wojciech Kirejczyk, Dyrektor Biura Programu „Niepodległa”.
Fot. Tomasz Tołłoczko / BPN

Wcześniej Wojciech Kirejczyk pracował zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Jako analityk realizował strategiczne projekty doradcze dla licznych jednostek samorządu terytorialnego w całej Polsce i dla administracji rządowej. Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne oraz studia menedżerskie MBA na Uniwersytecie Warszawskim. Należał także do Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej od 2008 do 2021 roku. Jako instruktor w stopniu podharcmistrza, drużynowy, zastępcy hufcowego, był także organizatorem śródrocznej pracy wychowawczej oraz obozów, wyjazdów i kursów.

Jan Edmund Kowalski – były dyrektor Biura Programu „Niepodległa”

Jan Edmund Kowalski pełnił funkcję Dyrektora Biura Programu „Niepodległa” od 2017 do 2021 roku. W państwowej instytucji kultury odpowiedzialnej za koordynację obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości oraz realizację Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022 inicjował akcje łączące Polaków w kraju i zagranicą oraz liczne projekty kulturalne.

mężczyzna w marynarce przed pawilonem Niepodległa. Miejsce Spotkań

Jan Edmund Kowalski, były dyrektor Biura Programu „Niepodległa” Fot. Tomasz Tołłoczko / BPN

Jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku Politologia oraz Podyplomowych Studiów na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego z zakresu mediacji i negocjacji. Ukończył studia MBA na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w zakresie promocji i marketingu.

W latach 2012–2017 kierował Działem Komunikacji i Promocji Narodowego Centrum Kultury, gdzie był odpowiedzialny za kształtowanie wizerunku instytucji oraz wsparcie promocyjne projektów własnych i wspieranych przez NCK. Był zaangażowany w kompleksową organizację międzynarodowych festiwali i wydarzeń kulturalnych. Od 1 lutego 2017 roku, jako dyrektor Biura Programu „Niepodległa”, odpowiadał za koordynację i wsparcie działań upamiętniających setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 1 grudnia 2021 Jan Edmund Kowalski złożył rezygnację ze stanowiska, która została przyjęta. Doświadczenie i dotychczasowy dorobek zawodowy wykorzystuje jako Prezes Zarządu spółki celowej odpowiedzialnej za odbudowę Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie.