Kontrast
Wielkość czcionki

Życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego od Niepodległej

Z okazji Dnia Samorządowca Biuro Programu „Niepodległa” dziękuje wójtom, burmistrzom, prezydentom miast, starostom, marszałkom, członkom zarządów powiatów i województw, wszystkim radnym i pracownikom samorządowym za pracę na rzecz społeczności lokalnych, a także wspieranie rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa narodowego!

kartka wzorowana na kartce z kalendarza, z historycznym zdjęciem i datą 27 maja