Biuro Programu „Niepodległa”, zgodnie z dyspozycją par. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa, dalej „rozporządzenie” informuje o następujących zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w par. 8 rozporządzenia:

  1. Telefon Iphone 7 128gb, numer inwentarzowy 20/629/2017,
  2. Telefon Iphone 7 32gb, numer inwentarzowy 24/629/2017,
  3. Telefon Iphone 7 32gb,   numer inwentarzowy 26/629/2017,
  4. Telefon Iphone 7 32gb, numer inwentarzowy 72/629/2018
  5. Telefon Iphone X 256gb, numer inwentarzowy 59/629/2018

Powyższe składniki rzeczowe majątku ruchomego, o wartości (ustalonej zgodnie z par. 3 ust. 2 rozporządzenia) nieprzekraczającej kwoty 2.000 zł  każdy, przeznaczone zostały do sprzedaży.