Biuro Programu „Niepodległa” z siedzibą w Warszawie, państwowa instytucja kultury wpisana do Rejestru Państowych Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za numerem RIK 100/2017,  ogłasza konkurs na Operatora kawiarnii „Niepodległa. Miejsce spotkań”.

Regulamin konkursu na operatora kawiarni „Niepodległa. Miejsce spotkań”.

1_REGULAMIN KONKURSU NA OPERATORA KAWIARNI

Załączniki do regulaminu konkursu na operatora kawiarni „Niepodległa. Miejsce spotkań”:

2_Zalacznik nr1

3_załacznik nr2

Zał 3A_Rzut

4B_Zalacznik nr3B 

Biuro Programu „Niepodległa” informuje, że w zakreślonym terminie składania ofert w konkursie na operatora kawiarnii „Niepodległa. Miejsce spotkań” wpłynęła jedna oferta złożona przez Kolonia Łaszek Machalski Muranty Spółka Jawna.