Biuro Programu „Niepodległa” informuje, że w związku z niewystarczającym zainteresowaniem konkursem „Koalicje dla Niepodległej, Etap I Wybór Operatora” wyrażającym się brakiem wnioskodawców z kilku województw, a co za tym idzie niemożliwością wyłonienia, zgodnie z celami i założeniami programu, operatorów lokalnych w całym kraju, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na wniosek Dyrektora Biura Programu „Niepodległa”, podjął decyzję o nierozstrzyganiu przedmiotowego konkursu. Wszystkim wnioskodawcom, którzy dokonali zgłoszenia dziękujemy za zainteresowanie konkursem i poświęcony czas. Biuro Programu „Niepodległa” przeprowadzi niezbędne analizy i w najbliższym czasie poinformuje o kolejnych działaniach.